Author: Teemu Kivimäki

Infrakit mukana KIRA-digissä

Infrakitille on myönnetty KIRA-digi kokeilurahaa digitaalisen kalliolouhintaporauksen kokeiluun. Kokeiluhanke toteutetaan ajanjaksolla 15.10.2017 – 30.4.2018. Sivua päivitetään hankkeen edetessä.         Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on saada maanpäällliset poravaunut integroitua mukaan hankkeen digitaaliseen tietovirtaan, eli saada digitaaliset suunnitelmat siirrettyä pilvestä poravaunujen ohjausjärjestelmiin sekä porauksen toteuma takaisin pilvipalveluun ja seuraavien työvaiheiden käyttöön. Hankkeessa on tarkoitus kehittää […]

Lue lisää

Infrakit-pilvipalvelu tehostaa rakentamista

Suomessa kehitetyn Infrakit-pilvipalvelun avulla asiansa osaava tierakennusmestari pysyy tarkasti kartalla, vaikka mittakepit ovat koneohjauksen myötä siirtyneet historiaan. Infrakitin ja koneohjauksen avulla on mahdollista säästää jopa 20% hankkeen kokonaiskustannuksista. Säästöt muodostuvat hankkeen nopeammasta läpimenoajasta, vähentyneestä materiaalihukasta ja vältetyistä virheistä. Infrakitin ja koneohjauksen avulla on mahdollista säästää jopa 20% hankkeen kokonaiskustannuksista. Palveluun syötetään nettiselaimella hankkeen suunnitelmat ja […]

Lue lisää

Digitaalinen luovutusaineisto ja Infrakit

Digitaalisen luovutusaineiston hyödyt Kun tuotanto ja suunnittelu infra-alalla ovat siirtymässä mallipohjaiseksi, on havaittu että myös luovutusaineisto kannattaa koostaa digitaalisesti. Digitaalinen luovutusaineisto helpottaa sekä urakoitsijan, että tilaajan elämää merkittävästi, koska kukaan ei mielellään koosta tai vastaanota hyllymetreittäin paperisia poikkileikkauskuvia, mittausdokumentaatiota ja muita raportteja. Luovutusaineisto onkin nykyään mahdollista koostaa helposti Infrakit pilvipalveluun. Suntion raportti vie alaa eteenpäin […]

Lue lisää

Infrakitin hyödyt mittauksessa euroina

Tässä blogikirjoituksessa esitän yksinkertaisen laskelman Infrakitin mittausominaisuuksien tuottamista konkreettisista säästöistä esimerkkihankkeella. Infrakit tehostaa työmaan mittaustyötä ja tiedonhallintaa merkittävästi. Alla on esitetty kolme konkreettista Infrakitin hyödyntämistapaa, jotka on todettu toimiviksi Destian, Skanskan ja YIT:n työmailla. Valitsin esimerkkihankkeeksi kuvitteellisen 80 miljoonan euron tiehankkeen jonka kesto on 3 vuotta.

Lue lisää

Tiedote: Infrakit ja Leica iCON Telematics-integraatio

Helsinki 1.7.2016 Infrakit ja Leica iCON Telematics-integraatio Infrakitin ja Leica Geosystemsin yhteistyöhön liittynyt beta-testausvaihe on saatu onnistuneesti päätökseen. Integraatio on nyt siirtynyt tuotantoon ja Leican iCON 3D-koneohjausjärjestelmät voi liittää Infrakit-palveluun iCON Telematicsin kautta. Tämä tarkoittaa, että rakennusliikkeet voivat nyt hallita koneohjausdataansa laitteistoriippumattomalla Infrakit-alustalla sekä yhtenäistää dataprosessinsa ja yksinkertaistaa tiedon synkronisoimisen työkoneiden kanssa. Lisätiedot: Teemu Kivimäki […]

Lue lisää

Infrarakentaminen vuonna 2020

Raivataan tietä infrarakentamisen digitaaliselle vallankumoukselle Hallitukset ja muut infra-projektien tilaajat ympäri maailmaa kärsivät taloudellisesti tehottomista ja vanhentuneista rakennustavoista. Sadat miljoonat eurot menevät hukkaan antiikkisessa työn suunnittelussa ja epätarkkojen paperisuunnitelmien mukaan rakentamisessa. Jokaisen projektin ollessa ainutlaatuinen työmaa on suurelta osin ad-hoc operaatio, jossa työ toteutetaan vanhan kansakunnan ammattilaisten kokemuksen ja visioiden mukaan. Työtapoja tuetaan viikoittaisilla tapaamisilla […]

Lue lisää

Tiedote: Infrakit-palvelu siirtynyt DCS Finland Oy:n omistukseen

Liiketoimintajärjestelyn johdosta Infrakit-palvelu ja siihen liittyvät sopimukset ovat siirtyneet 30.1.2016 alkaen DCS Finland Oy:n omistukseen.  Muutos ei vaikuta palvelun tuottamiseen, asiakkuuksiin tai kumppanuuksiin. Infrakit myös pysyy edelleen palvelun ja brändin nimenä. DCS Finland Oy:n omistavat yhtiön työntekijät. Entinen yhtiö Infrakit Oy on siirretty vapaaehtoiseen selvitystilaan, eikä sillä ole liiketoimintaa tai työntekijöitä. Lisätiedot: Teemu Kivimäki Hallituksen […]

Lue lisää

Infrakit ja Leica iCON Telematics

Infrakit ja Leica Geosystems –integraatio Voimme iloksemme julkistaa yhteistyömme Infrakitin ja Leica Geosystemsin (Scanlaser) kanssa, jossa integroimme iCON 3D-koneohjausjärjestelmän ja muut iCON Telematics –yhteensopivat laitteet suoraan Infrakit-järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusliikkeet voivat nyt hallita koneohjausdataansa laitteistoriippumattomalla alustalla sekä yhtenäistää dataprosessinsa ja yksinkertaistaa tiedon synkronisoimisen työkoneiden kanssa. Projekti on lopullisessa beta-testausvaiheessa ja integraatio on käytössä […]

Lue lisää

Infrakit ja lähtötietomallit

­ Huolellisesti kerätyt ja hyödynnettävissä olevat lähtötietomallit infrahankkeiden kulmakivi Luotettavat ja käyttökelpoiset lähtötiedot ovat edellytys infrahankkeiden onnistumiselle budjetoiduilla kustannuksilla. Heikkolaatuiset lähtötiedot johtavat huonoihin suunnitelmiin ja sitä kautta lisäkustannuksiin ja aikatauluviivästyksiin rakentamisvaiheessa.

Lue lisää

YIV 2015 -ohjeet vievät Suomen infra-alaa eteenpäin

YIV 2015 -ohjeet vievät Suomen infra-alaa eteenpäin Ensimmäiset seitsemän osaa Yleiset inframallivaatimukset (YIV 2015) -ohjeistuksesta julkaistiin alalle 5.5.2015.  Ohjeita julkaisee ja kehittää buildingSMART Finlandin infratoimialaryhmä, jossa ovat mukana alan keskeiset toimijat esim. Liikennevirasto, isot kaupungit, rakennusliikkeet, konsultit ja teknologiayhtiöt. Myös Infrakit Oy on buildingSMART Finlandin toiminnassa mukana ja allekirjoittanut on infratoimialaryhmän johtoryhmän varajäsen.

Lue lisää