Blogi

Virtaviivaisempaa projektinhallintaa infran omistajille

Infra-alan lisääntyvät digitalisaatio- ja kestävyysvaatimukset nostavat useita kysymyksiä esiin infran omistajille. Miten hallitaan korkean riskitason projekteja ja vältetään toimitusvirheet, pysytään aikataulussa ja budjetissa ja säilytetään laatu kaiken tämän ohella julkisella hankintasektorilla?  Infrakitilla on keskitetty pilvipalvelu tilaajien projektinhallinnan helpottamiseksi.  Ajantasainen tilannekäsitys ja edistymisen raportointi  Infrakit mahdollistaa ajantasaisen karttanäkymän projektin kaikkien vaiheiden tilanteesta ja edistymisestä. Tämä varmistaa sen, että projekti valmistuu suunnitellusti vähemmillä virheillä,  korjauksilla ja korvausvaatimuksilla, dokumentaation syntyessä samanaikaisesti.   Kadi Tuum, […]

Lue lisää

Infrakitin uusi toimisto esittelyssä Tekniikka & Talous -lehdessä

Infrakit Group Oy muutti maaliskuun alussa uusiin toimitiloihin Espoon Keilaniemeen. Infrakitin pääkonttori sijaitsee tätä nykyä Accountor Towerin ylimmässä kerroksessa, joka on samalla Suomen korkein toimistorakennus. Tekniikka & Talous -lehti teki hiljattain jutun uudesta toimistostamme. Toimittaja Sofia Virtanen haastatteli juttuun myös toimitusjohtajaamme Teemu Kivimäkeä sekä HR- ja viestintäpäällikköämme Annika Helisvaaraa. Juttu kokonaisuudessaan Tekniikka & Talous -lehden […]

Lue lisää

Infrakit mahdollistaa infra projektien ajantasaisen seurannan urakoitsijoille

Aikaisemmassa blogissamme kerroimme Infrakitin mahdollistamista säästöistä kokonaiskustannuksiin ja raskaskoneiston tehokkuuden paranemisesta infra projekteissa. Infrakit auttaa varmistamaan, että kaikki projektin osapuolet ovat perillä viimeisimmistä suunnitelmista ja aikatauluista, jotta vältetään resurssien tuhlaus ja kalliit virheet. Samalla voidaan parantaa työmaan tehokkuutta.  Tässä blogissa kerromme projektin reaaliaikaisesta karttanäkymästä ja edistymisestä.  Suunnitelmat ja toteumatiedot reaaliajassa  Infrakitin avulla suunnitelmien ja laadunvarmistuksen koordinointi on helpompaa, mikä johtaa korkealaatuisiin lopputuloksiin jotka ovat käyttövalmiita ja digitaaliselle infrarakentamiselle sopivia. Toteumatietojen koonti mahdollistaa edistymisen ja laadun valvomisen.  ”Infrakitiä käytetään projektissa projektipankkina – kaikki suunnitelman toteutusmallit ja reaaliaikainen laadunosoitus hoidetaan Infrakitin kautta. Tämä on tärkeää hankkeen tilaajalle, joka haluaa, että laadunosoitus tapahtuu heti työn aikana eikä perinteiseen tapaan viiveellä. Ilman Infrakitiä laadunosoitus tulisi paitsi viiveellä, se teettäisi myös enemmän työtä: tehtäisiin laaturaportteja ja niiden tallentamista projektipankkiin. Nyt sellaiselle ei ole tarvetta, vaan […]

Lue lisää

Infrakit mahdollistaa kustannussäästöt ja tehokkuuden paranemisen urakoitsijoille

Tässä blogissa kerromme kuinka urakoitsijat voivat säästää projektin kokonaiskustannuksissa ja parantaa
tehokkuutta Infrakitin avulla.

Lue lisää

Infrakit mahdollistaa infraprojektien tehokkaamman hallinnan urakoitsijoille

Infrakit pilvipalvelu mahdollistaa urakoitsijoille tehokkaan ja helpon projektin kokonaishallinnan. Yleisimpiä ongelmia projektipäälliköille ovat infran omistajien vaatimusten täyttäminen ajan, laadun ja budjetin suhteen. Urakoitsijat tarvitsevat pääsyn kaikkeen projektiin liittyvään tietoon vaatimusten täyttymiseksi.

Lue lisää

Raide-Jokerin arvioidaan valmistuvan etuajassa

Raide-Jokerin rakennusvaiheen arvioidaan valmistuvan etuajassa ja liikenteen alkavan 2024. Rakentamisen päätyttyä infraa testataan perinpohjaisesti.

Lue lisää

Infrakit – kaikkien infrarakentamisen osapuolten digitalisaatiokumppani

Työympäristö, jota varten Infrakit suunniteltiin, on hyvin laaja ja monipuolinen. Infrarakentamisen prosesseihin osallistuu monia osapuolia: infran omistajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja alihankkijoita. Näillä osapuolilla on myös erilaiset näkökulmat ja tarpeet sujuvan ja tehokkaan rakennusprosessin takaamiseksi. Juuri siksi Infrakit on kehitetty koko infrarakentamisen elinkaarta ajatellen.   Tässä artikkelissa selitetään lyhyesti, kuinka Infrakit vastaa joihinkin tärkeimmistä haasteista, joita nämä […]

Lue lisää

Infrakit Group Oy ilmoittaa keränneensä 10 miljoonan euron A-sarjan vähemmistösijoituksen. Investointikierroksesta vastasi Bachmaier Invest GmbH, Thomas Bachmaierin sijoitusyhtiö. Bachmaier on rakennusalan ohjelmistojen veteraani ja rakennusalan data-analyysin maailmanlaajuisen johtajan, thinkprojectin, perustaja.  Infrakit on ohjelmistoyritys, jolla on visio kestävämmästä infra-alasta. Parantamalla tehokkuutta ja laatua työmailla, infra-ala voi vähentää hiilidioksidipäästöjään ja välttää kalliita virheitä. Parempi yhteistyö ja viestintä eri sidosryhmien välillä johtaa sujuvampiin rakennusprojekteihin. Siksi Infrakit on kehittänyt ainutlaatuisen, kokonaisvaltaisen ratkaisun – Infrakit-pilvipalvelun – infra-alan digitalisoimiseksi. Rakennusliikkeet ja infran omistajat voivat varmistaa menestyksensä itsenäisellä ja avoimella […]

Lue lisää

Techbelar ja Infrakit yhteistyöhön

Infrakit julkistaa uuden 3D-konehallinnan järjestelmäintegraation yhteistyössä suomalaisen koneohjauksen toimija Techbelarin kanssa. Integraatio synkronoi koneiden sijainnit, piirustukset ja toteumapisteet automaattisesti Infrakitin alustalta Techbelarin järjestelmään. ”Techbelarin panoksen myötä asiakkaillamme on rakennustyömailla käytössään yhä laajempi valikoima työkaluja. Infrakit on sitoutunut varmistamaan, että asiakkaamme voivat aina valita työhönsä parhaat mahdolliset työvälineet”, sanoo Teemu Kivimäki, Infrakitin toimitusjohtaja ja perustaja. ”Integraatio […]

Lue lisää

Seuraavan sukupolven Leica ConX integraatio nyt saatavilla

Infrakit on integroinut Leica ConX yhteistyöpilvipalvelutyökalun kautta Leica Geosystemsin Leica MC1, iCON site ja Captivate ohjelmistoratkaisut. Tämä mahdollistaa projektin edistymisen valvonnan työmailla, joissa käytetään useiden eri toimittajien laitteistoja.

Lue lisää