Insinöörityö

”Digitalisaation ansiosta infrarakentamisessakin on ollut mahdollista siirtyä dokumenttipohjaisesta tuotannosta mallipohjaiseen tuotantoon, joka on omalta osaltaan auttanut aluemaisessa laadunvalvonnassa sekä työseurannassa.” Jonne Ruopsa käsittelee opinnäytetyössään mallipohjaista laadunvarmistusta aluemaisen infra-rakentamisen projektissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi aluemaisen työmaan mallipohjaista laadunvalvontaa sekä miettiä, miten aluemaisen työmaan laadunvalvontaa ja työseurantaa voitaisiin helpottaa. Lisäksi opinnäytetyössä mietittiin parannusehdotuksia ja työkaluja Infrakitiin […]

Lue lisää