Infrakitin hyödyt mittauksessa euroina

Tässä blogikirjoituksessa esitän yksinkertaisen laskelman Infrakitin mittausominaisuuksien tuottamista konkreettisista säästöistä esimerkkihankkeella.

Infrakit tehostaa työmaan mittaustyötä ja tiedonhallintaa merkittävästi. Alla on esitetty kolme konkreettista Infrakitin hyödyntämistapaa, jotka on todettu toimiviksi Destian, Skanskan ja YIT:n työmailla. Valitsin esimerkkihankkeeksi kuvitteellisen 80 miljoonan euron tiehankkeen jonka kesto on 3 vuotta.

1) Mittapäällikön keskitetty tiedonhallinta. Infrakit mahdollistaa keskitetyn mallien hallinnan ja synkronisoinnin työkoneille, sekä toteumatiedon keskitetyn keräämiseen. Säästö 50% mittapäälliköiden työajasta.

Esimerkkihankkeella säästyy yhden henkilön työpanos, kustannussäästö 240.000 EUR kolmessa vuodessa.

2) Työnjohdon mittaustyökalut. Työnjohdolla mahdollisuus tarkastella suunnitelma-aineistoa ja tehdä osa paikalleenmittauksista ja toteumamittauksista Infrakit GNSS mittalaitteella.  Säästö 50% mittausresursseista.

Esimerkkihankkeella hankkeella säästää 2 henkilön työpanoksen, kustannussäästö 360.000 EUR kolmessa vuodessa.

3) Digitaalinen laatuaineisto. Projektista pitää hankkeen lopuksi toimittaa tilaajalle poikkileikkauskuvat mittauksista, perinteisesti paperiprintteinä. Esimerkkihankkeella tämä tarkoittaa 15.000 kpl A4 kokoista poikkileikkausta printattuna useaan sarjaan. Tilaaja hyväksyy Infraktiin kerätyn suunnitelma- ja mittausaineiston, eikä erillisiä poikkileikkauskuvia ja niiden printtausta tarvita. Kustannus yhden poikkileikkauskuvan tuottamiseen ja printtaamiseen arvioidaan olevan 30 euroa. Säästöä syntyy projektissa yhteensä 450.000 EUR.

 

Yhteenveto: Infrakitin mahdollistamat säästöt mittauskustannuksissa esimerkkihankkeella

Osa-alue Hyöty (EUR)
 Mittapäällikön keskitetty tiedonhallinta  240.000 EUR
 Työnjohdon mittaustyökalut  360.000 EUR
Digitaalinen laatuaineisto  450.000 EUR
Hyöty yhteensä  1.050.000 EUR

Esimerkkihankkeella mittauskustannuksissa säästettiin siis hieman yli miljoona euroa hankkeen aikana.

 

 

Hankkeen parantuneen tehokkuuden tuomat säästöt

Infrakit-mittalaiteYllä esitettyjen mittauskustannussäästöjen lisäksi Infrakit-työtapa tuottaa merkittäviä hyötyjä rakentamisen virheettömyydessä ja työkoneiden tehokkuuden parantumisen kautta. Destian kehityspäällikkö Mika Jaakkola toteaa, että verrattuna perinteisiin työtapoihin, Destian mallipohjaisesti toteutettujen urakoiden läpimenoajan on huomattu lyhentyneen parhaimmillaan jopa 25 %.

Tätä näkemystä tukee myös työkoneista keräämämme data työkoneiden tehokkuudesta. Perinteisin menetelmin järjestetyllä työmaalla koneohjattujen työkoneiden tehokkuus on keskimäärin 60% (osuus työajasta liikkeessä), kun taas Infrakit-työtapaa hyödyntävillä työmailla työkoneiden tehokkuus on keskimäärin 82%.

 

Nyrkkisääntönä hankkeen kustannukset jakautuvat puoliksi töihin ja materiaaleihin. Neljäsosan säästö työkustannuksissa johtaa siis 12,5% säästöön hankkeen kokonaisbudjetissa. 80 miljoonan euron hankkeella tämä tarkoittaa 10 miljoonan euron säästöjä. Tähän laskelmaan eivät sisälly aiemmin esitetyt säästöt mittauskustannuksissa. Palaan näiden säästöjen muodostumisen yksityiskohtiin seuraavassa blogiartikkelissani, jossa käsittelen myös YIT:n keväällä 2016 tilaaman innovaatioprojektin ”Infrakit-sovellus työnjohdon apuna” tuloksia.

 

Onko sinulla varaa olla hyödyntämättä uusimpia teknologioita? Kuinka paljon seuraava hankkeesi voisi tehdä voittoa käyttämällä Infrakitiä?

Tiedämme, että jokainen hanke on hieman erilainen. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä miten saadaan uusista teknologioista paras hyöty irti sinun hankkeellasi.

 

 

 

 

 

Teemu Kivimäki

CEO and founder

+358 50 344 6465

 

Facebooktwitterlinkedinmail