Infrakit ja lähtötietomallit

­

Huolellisesti kerätyt ja hyödynnettävissä olevat lähtötietomallit infrahankkeiden kulmakivi

Luotettavat ja käyttökelpoiset lähtötiedot ovat edellytys infrahankkeiden onnistumiselle budjetoiduilla kustannuksilla. Heikkolaatuiset lähtötiedot johtavat huonoihin suunnitelmiin ja sitä kautta lisäkustannuksiin ja aikatauluviivästyksiin rakentamisvaiheessa.

YIV 2015 ohjeiden osa 3 käsittelee lähtötietojen keräämistä ja harmonisointia digitaaliseksi helposti käytettäväksi aineistoksi, lähtötietomalliksi. Ohje kuvaa lähtötietomalliin liittyvät hyvät käytännöt, mutta jättää mahdollisuuden toteuttaa lähtötietomalli eri ohjelmistoratkaisuin.

Lähtötietomallin raaka-aineisto hankitaan eri lähteistä, mm. rekistereistä ja maastomittauksin. Raaka-aineisto käsitellään ja siitä muodostetaan lähtötietomalli harmonisoimalla aineisto avoimiin tiedostomuotoihin ja nykyaikaiseen koordinaatistoon (ETRS-järjestelmä).

Esimerkki aineiston harmonisoinnista:

”Monesta DWG-tiedostosta koostuva 2D-kartta vesihuoltoverkostoaineistosta muunnetaan yhdeksi ainoaksi InfraModel3 -muotoiseksi verkostomalliksi.” — YIV 2015 ohjeet

Harmonisoitu aineisto, eli lähtötietomalli, koostuu lopulta kasasta avoimien formaattien tiedostoja jotka kuvaavat alueen tarkasti suunnitteluvaihetta varten. Tällä hetkellä Suomessa yleisimmin käytössä olevat avoimet tiedostomuodot ovat InfraModel3/LandXML, GT-tiedosto, DWG/DXF ja IFC. Itse mallitiedostojen lisäksi lähtötietomalliin liittyy tekstimuotoinen malliseloste (Word tai PDF), joka kertoo mm. lähtötietojen tarkkuustason ja tehdyt muokkaustoimenpiteet.

Infrakitin hyödyntäminen

Kätevimmin lähtötietoaineiston kerääminen ja lähtötietomallin rakentaminen onnistuu Infrakit-järjestelmässä.

Infrakitiin kerätään lähtötietomalli, jossa on sekä 3D-aineistot että vaaditut selostukset YIV-ohjeen mukaisessa kansiorakenteessa. Lähtötietomallia on Infrakitissä helppo katsella kartalla ja 3D näkymässä. Seuraavan vaiheen suunnittelija voi ladata sen kokonaisuudessaan tai tiedostokohtaisesti omalle koneelleen suunnitteluohjelmassa käytettäväksi.

Infrakit hoitaa harmonisoidun aineiston tarkastamisen, esimerkiksi yhteen sopiminen ja koordinaatistomuunnosten onnistuminen voidaan tarkistaa visuaalisesti. Myös suunnittelujärjestelmästä avoimeksi tiedostoksi kirjoittamisen onnistuminen saadaan tarkastettua.

Lähtötietomallin kerääminen Infrakitiin tuottaa samalla kevyen katselumallin, koska aineisto on katseltavissa verkkoselaimella myös 3D-näkymässä.

3D-näkymä verkkoselaimessa.

Infrakitin avulla suunnittelija tai tilaaja voi suorittaa lähtötietomallille YIV-ohjeen mukaisen laadunvarmistuksen. Infrakitiin ladattu lähtötietomalli on tilaajan helppo vastaanottaa ja hyväksyä sekä se on helposti käytettävissä hankkeen seuraavassa vaiheessa.

 

YIV 2015 lähtötieto-ohjeen voi kokonaisuudessaan ladata tästä. Lue myös edellinen blogipostaukseni yleisesti YIV-ohjeista tästä.

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail