Infrakit mahdollistaa infra projektien ajantasaisen seurannan urakoitsijoille

Infrakitin avulla suunnitelmien ja laadunvarmistuksen koordinointi on helpompaa, mikä johtaa korkealaatuisiin
lopputuloksiin jotka ovat käyttövalmiita ja digitaaliselle infrarakentamiselle sopivia. Toteumatietojen koonti mahdollistaa
edistymisen ja laadun valvomisen.

Infrakit mahdollistaa infra projektien ajantasaisen seurannan urakoitsijoille

Aikaisemmassa blogissamme kerroimme Infrakitin mahdollistamista säästöistä kokonaiskustannuksiin ja raskaskoneiston 
tehokkuuden paranemisesta infra projekteissa. Infrakit auttaa varmistamaan, että kaikki projektin osapuolet ovat perillä 
viimeisimmistä suunnitelmista ja aikatauluista, jotta vältetään resurssien tuhlaus ja kalliit virheet. 
Samalla voidaan parantaa työmaan tehokkuutta. 

Tässä blogissa kerromme projektin reaaliaikaisesta karttanäkymästä ja edistymisestä. 

Suunnitelmat ja toteumatiedot reaaliajassa 

Infrakitin avulla suunnitelmien ja laadunvarmistuksen koordinointi on helpompaa, mikä johtaa korkealaatuisiin 
lopputuloksiin jotka ovat käyttövalmiita ja digitaaliselle infrarakentamiselle sopivia. Toteumatietojen koonti mahdollistaa 
edistymisen ja laadun valvomisen. 

”Infrakitiä käytetään projektissa projektipankkina – kaikki suunnitelman toteutusmallit ja reaaliaikainen laadunosoitus hoidetaan Infrakitin kautta. Tämä on tärkeää hankkeen tilaajalle, joka haluaa, että laadunosoitus tapahtuu heti työn aikana eikä perinteiseen tapaan viiveellä. Ilman Infrakitiä laadunosoitus tulisi paitsi viiveellä, se teettäisi myös enemmän työtä: tehtäisiin laaturaportteja ja niiden tallentamista projektipankkiin. Nyt sellaiselle ei ole tarvetta, vaan kaikki laatumittaukset ja toteumamittaukset näkyvät heti reaaliaikaisesti kun pisteet on otettu.  

Samalla saadaan yhdistettyä laatuaineisto sijaintiin eli esimerkiksi rummuista löydetään materiaalitodistus, 
kantavuusmittauksia ym. paaluluvulta dokumentoituna. Voidaan tarkastella kultakin kohdalta, mitä laatumittauksia 
löytyy” 

Työnjohtaja Sami Laakso Kreatelta kertoo referenssissä Klaukkalan ohikulkutie 

Nykytilanne ja dokumentointi 

Ajantasainen tieto tilanteen ja projektin edistymisestä on saatavissa eri laitteilla, 
kuten älypuhelimilla ja tableteilla, joita on helppo käyttää työmaalla. 
Projektin edistymistä voidaan valvoa maanmittauksen ja koneohjauspisteiden, 
valokuvien, ortokuvien ja dronekuvan avulla. 

”HSY voi seurata valokuvia ja toteutuneita putkiverkostoja Infrakitin kautta. 
Valokuvien avulla saamme kuvallista tietoa rakennusprosessin etenemisestä. 
Lisäksi mm. Infrakitin yhdistelmäortokuvia on kiitelty, sillä niistä saamme 
ajantasaista tilannekuvaa” 

YIT:n tekniikkavastaava Tomi Mäkelä toteaa refenssissä Raide-Jokeri 

Varaa esittely

Tutustu siihen, miten Infrakit yhdistää infraprojektisi kaikki toiminnot ja tuottaa lisäarvoa kaikilla liiketoimintasi osa-alueilla.

Varaa esittely