Infrarakentaminen vuonna 2020

Infrarakentaminen vuonna 2020

Raivataan tietä infrarakentamisen digitaaliselle vallankumoukselle

Hallitukset ja muut infra-projektien tilaajat ympäri maailmaa kärsivät taloudellisesti tehottomista ja vanhentuneista rakennustavoista. Sadat miljoonat eurot menevät hukkaan antiikkisessa työn suunnittelussa ja epätarkkojen paperisuunnitelmien mukaan rakentamisessa. Jokaisen projektin ollessa ainutlaatuinen työmaa on suurelta osin ad-hoc operaatio, jossa työ toteutetaan vanhan kansakunnan ammattilaisten kokemuksen ja visioiden mukaan. Työtapoja tuetaan viikoittaisilla tapaamisilla sekä kommunikoimalla puhelimitse ja paperien välityksellä.

Perinteisestä työtavasta...

Perinteisestä työtavasta…

Miten on aikoinaan toimittu, ei välttämättä tule ikuisesti toimimaan

Odottamattomien yllätysten liittyessä aina olennaisella tavalla infra-projektien toteutukseen – esimerkiksi ennalta-arvaamattomien maalaatujen ilmaantuessa –  nykyiset vanhentuneet metodit aiheuttavat suhteettoman paljon odottelua ja ajanhaaskausta. Se näkyy erityisesti työkoneiden alhaisina käyttöasteina: ainoastaan 20-30 prosenttia suunnitelluista työtunneista toteutuu. Valtavia määriä kalliita raskaskalustotunteja, esimerkiksi kaivinkoneiden ja puskutraktorien käytöstä, tuhlataan ja projektin toteutumisaikaa pitkitetään jopa                                                                                         kaksin- tai kolminkertaiseksi alkuperäisestä.

Tämä kaikki tulee muuttumaan parissa vuodessa ja se, mitä tulemme näkemään vuonna 2020, on enemmänkin tehdas- tai prosessisuunnittelutyylinen lähestymistapa. Yksityiskohtainen esisuunnittelu ja aikataulutus, reaaliaikainen seuranta ja projektin läpinäkyvyys mahdollistavat projektipäälliköiden integroitumisen työmaan tapahtumiin ja mahdollistaa projektin valmistumisajan lyhentymisen radikaalisti. Korkeammalla tasolla tämä olennainen muutos projektin johtamisessa on nimeltään digitaalinen rakentaminen.

Kuinka muutos tapahtuu?

... uuteen ja tehokkaampaan.

… uuteen ja tehokkaampaan.

On olemassa muutamia keskeisiä askelmia, joita tullaan ottamaan seuraavien vuosien aikana. Suunnittelijoiden ja tilaajien on omaksuttava urakoiden todelliset tietotarpeet sen sijaan, että he ajattelisivat perinteisiä suunnitelmia paperilla. Tämä tarkoittaa standardien, kuten LandXML -perusteisten InfraBIM-ohjenuorien, käyttämistä (infrabim.fi).

Yksityiskohtaiset ja todenmukaiset toteutussuunnitelmat sekä aikataulu voidaan johtaa jo projektin mallintamisesta. Kyseistä mallia voidaan käyttää työkoneissa, jotka puoliautomaattisesti toteuttavat suunniteltuja maastorakenteita käyttämällä senttitarkkaa GPS/GNSS -teknologiaa. Koneet myös dokumentoivat automaattisesti toteutuneet työvaiheet.

Tätä kaikkea voidaan seurata reaaliaikaisesti verkossa ja mahdollisiin suunnitelmien poikkeamiin tai ongelmiin voidaan reagoida nopeasti. Massanvaihto on ennalta suunniteltua ja online-järjestelmät seuraavat mitä tahansa kuljetusvälineiden, kuten kuorma-autojen, liikettä. Minkä tahansa projektin osa-alueen arvioitu valmistumisaika voidaan laskea verkossa. Laskelmat perustuvat nykyiseen suorituskykyyn ja käyttöasteeseen määrätyillä koneilla.

Kaikilla on samat reaaliaikaiset tiedot saatavilla infratyömaalla.

Kaikilla on samat reaaliaikaiset tiedot saatavilla infratyömaalla.

Kaikilla asennetuilla osilla, kuten raiteilla, putkilla ja kaivoilla, on tunnisteet seurantaa varten. Niiden nykyisten sijaintien ja asennuspäivämäärien ollessa tiedossa sekä kuljetus että niiden asennustyö voidaan sekä suunnitella että valvoa tarkasti.

Työmaalla on käytössä online-inventaario ja kiintiö kaikille tarvittaville osille ja materiaaleille koko projekti huomioon ottaen.

 

Työmaiden henkilökunnalla on pääsy työmaasuunnitelmiin, aikatauluun ja nykyiseen tilanteeseen. Heillä on selkeä näkemys tehtävistä, missä kohtaa projekti on sinä päivänä ja mitä suunnitelmat ovat täksi päiväksi, ensi viikoksi ja ensi kuukaudeksi.

Infrarakentaminen käännekohdassa

Se, mitä rakentamisteollisuus tarvitsee, on avoimet digitaaliset standardit ja todellista yhteen toimivuutta. Enemmän kommunikaatiota suunnittelun ja projektin toteutusvaiheiden välillä sekä integraatioita eri sovellusten ja laitteistojärjestelmien välillä. Lopulta kaikessa on kyse tiedon keräämisestä, jakamisesta ja levittämisestä.

Vuosi 2020 on aivan nurkan takana ja digitaalinen infrarakentaminen on jo nyt tullut jäädäkseen.

Tyydytkö perinteisiin menetelmiin vai oletko valmis liittymään vallankumoukseen?