Palvelut

Infrakit Palveluiden avulla haluamme auttaa nykyisiä ja uusia asiakkaitamme hyödyntämään Infrakit-alustaa parhaalla mahdollisella tavalla ja menestymään rakentamisen digitalisaatiossa. Missionamme on tarjota asiakkaillemme aitoa lisäarvoa jokaisessa infran elinkaaren vaiheessa.  

Kokeneet asiantuntijamme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja jalkautuvat tarvittaessa asiakkaan työmaille ja toimistoille. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi suunnittelemme palveluratkaisun aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Palvelukokonaisuus jakautuu kolmeen alla kuvattuun vaihtoehtoon.  

Käyttöönottoprojektit

Asiakkailta saadun palautteen perusteella, saavutamme yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen Käyttöönottoprojektin avulla. Käyttöönottoprojektissa tarjoamme alkuun perusteellisen Infrakit-koulutuksen. Tämän jälkeen työstämme Infrakitin käyttöönottoa yhteisissä työpajoissa: valitsemme pilottikohteet, luomme projektisuunnitelman ja asetamme toiminalle selkeät tavoitteet ja mittarit. Asiantuntijamme kulkevat asiakkaan kanssa pilottiprojektit yhdessä läpi koko elinkaaren.

Pilotteja seurataan systemaattisesti projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin toteumaa verrataan ja mittaroidaan alkuperäisiin työpajoissa määritettyihin tavoitteisiin. Projektin jälkeen työstetään loppuraportti, johon kirjataan selkeästi projektin haasteet, hyödyt ja mahdollisuudet. Näiden tietojen perusteella asiakkaalle luodaan jatkotoimenpidesuunnitelma, jonka avulla päästään konkretian kautta eteenpäin suunnittelun ja rakentamisen käytännön työssä ja digitalisaatiossa.

Koulutukset

Tarjoamme kattavan Infrakit Perusteet -koulutuksen ja räätälöimme asiakkaan tarpeisiin sopivat täsmäkoulutukset, jossa huomioidaan projektin tavoitteet sekä eri roolit ja tehtävät hankkeilla.

Asiantuntijapalvelut

Varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, että saamme vietyä hankkeet maaliin Infrakit-alustaa hyödyntäen. Tuotamme aitoa lisäarvoa tarjoamalla muun muassa teknistä tukea ja mallintarkastuspalveluita. Autamme luomaan jatkuvaa tilannekuvaa työmaakokouksissa käsiteltävien asioiden visualisoimiseksi, sekä varmistamme laadukkaan toteumatiedon tuottamisen hankkeen dokumentoinnin ja omaisuudenhallinnan tarpeisiin.

Lainauksia asiakaspalautteista

Mielenkiintoinen päivä ja selkeitä hyviä esityksiä Infrakitin ominaisuuksista. Harjoitukset tekivät päivästä sellaisen, että jaksoi keskittyä.

Koulutus oli hyvin järjestetty, harjoitukset oli havainnollisia. Oikein hyvä perusteet -koulutus. Mietimme meillä jatkokoulutuksen tarvetta kohderyhmittäin.

Materiaali on hyvä. Tietämys ohjelmasta oikeasti kovalla tasolla.  Vanhallekin käyttäjälle” uusia hyviä toiminnallisuuksia ja käytäntöjä

Hyvä perustietopaketti mitä ohjelmalla tehdään. Riittävän alkeellinen ja perustason aloitus, jotta kaikki pysyivät mukana. En ole ennen tiennyt ohjelmasta lainkaan, nyt osaan varmasti käyttää ainakin perusasioissa.

Ota yhteyttä

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tero Maijala

Tero Maijala

Senior BIM Specialist, BIM Services

tero.maijala@infrakit.com

+358 40 58188 45

Ilkka Tieaho

Ilkka Tieaho

VP, Services

ilkka.tieaho@infrakit.com

+358 40 6758488

Manu Marttinen

Manu Marttinen

Development Manager, Services

manu.marttinen@infrakit.com

+358 40 50083 95