TAPAHTUMAT: Infrakit-päivä Oulu | 15.11.2019 Paikkatietomarkkinat | 18.-19.11.2019

CASE: Vt6 Taavetti-Lappeenranta

Infrakitin avulla rakennettu 76 miljoonan euron arvoinen moottoritieprojekti valmistui aikataulua nopeammin ja budjetin mukaisesti.

 

 

 

Tietoja projektista

Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta (TaaLa) on Etelä-Karjalan pääyhteys, joka haluttiin muuttaa nelikaistaiseksi. Levennettävän moottoritien pituudeksi tuli 29 km, josta 12 km oli kokonaan uutta tietä. TaaLan kustannusennuste oli 76 miljoonaa euroa. Hankkeen ensimmäiset maastotyöt alkoivat vuoden 2015 lokakuussa, ja työn arvioitiin kestävän vuoden 2017 loppuun asti. TaaLa-hanke valmistui kuitenkin etuajassa, ja tie avattiin liikenteelle jo elokuussa 2017. Hanke toteutettiin allianssimallilla ja yhteistyöalustana käytettiin Infrakitiä. Suunnittelu tehtiin mallintamalla, ja inframallit ja projektin aikainen tieto, kuten laadunvarmistuksen dokumentointi ladattiin Infrakitiin. TaaLan mittapäälikkönä toimi Skanskan Harri Taina, jolla on paljon kokemusta vastaavanlaisista hankkeista.

Infrakitin hyödyntäminen TaaLa projektissa

Hankkeessa Infrakit yhdisti Harri Tainan orkesteroiman suunnitelman ja toteumatiedon keskitettyyn karttanäkymään kaikkien hankkeen suunnittelijoiden, työnjohtajien ja alihankkijoiden hyödynnettäväksi. Infrakitin avulla hallitaan tuotemerkistä riippumatta myös mittaustieto- ja koneohjausjärjestelmät. Tarvittava tieto saadaan reaaliaikaisesti ja helposti, sekä käyttäjille että koneille.

Hankkeen dokumentaatio, muun muassa valokuvat kerättiin Infrakitiin. Kuvien hallinnan helppous auttoi myös kunnossapidon alihankkijoiden urakoiden toteutuksessa ja dokumentoinnissa.

Infrakitin käyttäjät hankkeella

Projektissa Harri Taina käytti Infrakitia eniten työnseurantaan. Palvelun avulla hän pystyi seuraamaan reaaliajassa eri koneiden työn dokumentointia, sekä toteumapisteiden ja esimerkiksi valvojien ja työnjohdon ottamia valokuvia. Kuskit soittivat usein Harrille kysyäkseen ohjeita, ja hän pystyi illallakin tarkistamaan Infrakitista asioita kotikoneeltaan.

Projektissa sekä työnjohto, että mittaajat käyttivät Infrakitia. Myös työnjohdolla oli GPS-sauvat ja tabletissa Infrakit Android -sovellus. Helppokäyttöisen senttimetrin tarkan mittalaitteen avulla Infrakitissä työnjohdon oli mahdollista pysyä kartalla ja suorittaa helposti yksinkertaisia mittauksia. Tästä sauvan ja tabletin yhdistelmästä oli paljon apua työmaalla, sillä mittamiesten ei esimerkiksi tarvinnut keskeyttää omaa työtänsä kauempana ja tulla paikan päälle.

TaaLa on Etelä-Karjalan pääyhteys. Hankkeessa tie haluttiin parantaa nelikaistaiseksi ja apuna käytettiin Infrakitia.

Aikaisemmin mittamiesten täytyi kulkea työmaalla yhdessä kaapelinnäyttäjien kanssa ja soittaa myöhemmin työnjohdolle siitä, missä kaapeli kulkee. Nyt Infrakitin ansiosta työnjohto meni tabletin ja sauvan kanssa työmaalle itse kartoittamaan kaapelin sijainnin tabletin näytön perusteella.

Projektisuunnittelu etenee usein rakentamisen tarpeiden mukaan. Työnjohto näkee ja tarkastaa Infrakitissä uudet suunnitelmamallit ja samalla koneilla on aina laadukkaat usean ihmisen tarkastamat mallit käytössään.

Myös allianssin suunnittelijat käyttivät Infrakitia ja maastoon mennessä kansiosarjan sijasta mukaan otettiin mieluummin tabletti. Suunnittelijat näkivät tabletin Infrakit Android -sovelluksen tai tablet.infrakit.com -selainkäyttöliittymän kautta oman paikkansa suunnitelmakarttojen ja mallien päällä, sekä pystyivät halutessaan ottamaan poikkileikkauksen vapaasti.

Myöskään koneiden käyttäjien ei ole enää tarvinnut odotella mittamiesten pystyttämiä keppejä, sillä koneohjauksen käyttämät 3D-mallit siirtyvät automaattisesti Infrakitistä työkoneelle. Koneohjauksella saadaan mitattua rakennekerroksista toteumapisteet Infrakitiin tilaajan nähtäville.

Varusteiden logistiikasta vastaavat halusivat myös ottaa Infrakitin käyttöön. Esimerkiksi suojaputkia viedessä tietylle paalulle tarkan sijainnin varmistaminen kävi kätevästi Infrakitin avulla. Tabletin ja Infrakit Android -sovelluksen avulla kuorman sai purettua viiden metrin etäisyydellä. Myös kantavuusmittaajat saivat työnsä suoritettua ja dokumentoitua nopeasti ja helposti hyödyntämällä Infrakitia. Lisäksi päällystys (Skanska Asfaltti Oy) otti Infrakitin käyttöönsä. Harri Tainan näkemyksen mukaan Infrakitiä olisi voinut hankkeella hyödyntää tätäkin laajemmin.

Infrakitin hyödyt

Harri Tainan mukaan Infrakitissä on parasta helppokäyttöisyys. Näin kynnys sen käyttöönottoon on erittäin pieni.

Harri Taina on ehdottanut Infrakitiin hyödyllisiä kehitysideoita ja hän on ollut tyytyväinen siihen, että ideat on myös oikeasti toteutettu.

Infrakit mahdollisti tehokkaan tiedon hyödyntämisen ja keräämisen työn aikana, ja tallennettu aineisto toimi lisäksi sähköisenä luovutusaineistona projektin päätteeksi.

Hallinoidakseen projektia reaaliaikaisesti Harri Taina piti Infrakitia avoinna koko päivän.

Infrakitin käyttö jatkossa

Harri Taina käyttää kuulemma jatkossakin Infrakitia: ”Ei kai muuta vaihtoehtoa enää ole”.

 

Julkaistu 19.6.2018