TAPAHTUMAT: Infrakit-päivä Oulu | 15.11.2019 Paikkatietomarkkinat | 18.-19.11.2019

Infrakit mukana Tampereen raitiotie -hankkeessa

 

Kuva: Tampereen Raitiotie Oy

Lähtökohta

Tampereelle rakennetaan raitiotie sujuvoittamaan arkea sekä mahdollistamaan kaupungin kasvua ja kehitystä. Raitiotie rakennetaan palvelemaan joukkoliikenteen ruuhkaisimpia osuuksia ja kaupungin kasvua. Tampere kasvaa vuosittain yli 2000 uudella asukkaalla ja raitiotie on tehokas ja taloudellinen joukkoliikenneratkaisu kapealle kannakselle.

Projekti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan rakentaminen alkoi keväällä 2017 ja päättyy 2021 ja se sisältää radat Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja yliopistolliselle keskussairaalalle. Osa 2 sisältää läntisen radan Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Sen toteuttamisesta päätetään Tampereen kaupunginvaltuustossa myöhemmin ja toiveena on päästä ensin suunnittelemaan ja rakentamaan vuosina 2021–2024.  Raitiolinjaston pituus on yhteensä 23 km. Liikennöinnin on määrä alkaa ensimmäisellä osalla vuonna 2021. Infrakit otettiin heti hankkeen alussa käyttöön ja se on mukana koko hankkeella.

Hanketta varten on muodostettu raitiotieallianssi, jossa ovat mukana tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajaosapuolet NCR Group Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy.  Allianssimallissa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tilaaja ja palvelutuottajat yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla.

Infrakitin käyttö ja hyödyt hankkeessa

Raitiotieallianssin mittaustöistä vastaava Teppo Viinikka NRC Groupista on Infrakitin pääkäyttäjä hankkeella. Viinikka kertoo Infrakitin käyttöönotosta ja hyödyistä projektissa:

”Meillä Infrakit toimii myös luovutustyökaluna, eli koko hankkeen luovutusmateriaali koostetaan sinne ja luovutetaan tilaajalle. Luovutusten yhteydessä tilaajan kanssa käydään Infrakitin kautta läpi luovutettavat kohteet, siihen liittyvät dokumentit jne. Infrakit on myös Kehitysvaihe 2:n työkaluna, eli sinne kerätään suunnittelulle lähtötietoja, ratalinjauksen vaihtoehdot jne., joten maastokäynneillä voi aineistoja tarkastella puhelimella. Suunnitelmissa on myös pitää Infrakittiä radan kunnossapidon työkaluna, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä.”

”Yhdenmukainen aineisto on kaikkien hankkeen toimijoilla käytössä. Sama tieto saadaan yhtä aikaa päivitettyä kaikille, sekä valokuvien otto ja lisädokumentointi on luontevaa tehdä suoraan Infrakittiin.  Rakentamisen yhteydessä on kriittistä, että kaikki tekevät rakenteita samoilla suunnitelmilla ja että uudet suunnitelmat ovat välittömästi käytettävissä.  Työt tehdään nopealla tempolla, joten virheisiin ei ole varaa. Myös se, että suunnittelijat osaavat hakea koneenkuljettajien ja mittamiesten toteumia Infrakitistä, auttaa hankkeen suunnitelmien jatkojalostuksessa, kun ei perinteisiä tiedostojen kopiointeja ja siirtoja tarvitse tehdä välissä.”

”Nyt on käytössä yksi selkeä paikka mistä löytyy kaikki tieto. Tieto on ajantasaista ja koko prosessi on paljon nopeampi. Aineistoa voi suoraan verrata ilman erillisiä sovelluksia ja koko työmaanhenkilöstö tuottaa tärkeää dokumentointia toteumien, valokuvien yms. kautta, ja kaikki löytyy suoraan Infrakitistä oikein kansioituna ja sijaintitiedoilla.”

Raitiotien rakentaminen on pitkäaikainen ja monia muutoksia aiheuttava urakka, sillä raitiotie tulee keskelle toimivaa kaupunkia:

Sammonkatu kesäkuussa 2018. Kuva: Pasi Tiitola

”Rakennettaessa kaupungin keskustassa pääkatua, on tärkeää suorittaa oleelliset tehtävät tarkasti. Kun hyödynnetään Infrakitin kautta uusia ilmakuvauksia alueista, aktivoidaan päälle mitattu aineisto, voidaan työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitella tietokoneella ja ajatella useita askeleita eteenpäin. Erityisesti työnjohto on ollut tyytyväinen, kun näkee suoraan kartalla missä ovat asennetut ratakiskot ja putkilinjat, sekä alla on aina tuore ilmakuva alueesta ja vielä päälle saadaan suunnitelmat tulevista rakenteista.”

”Ratikan rakentamisessa hyöty tulee nimenomaan siitä, että on uutta tietoa käytössä ja kaikkia näitä voidaan yhtä aikaa tarkastella ilman erityisiä sovelluksia ja osaamista. Meillä on vasta kohtalaisesti aineistoa Infrakitissä, dokumentteja noin 2500 kpl, noin 1000 tietomallia, pipenetworks-materiaalia, muita suunnitelmia ja taustakarttoja, pintatoteumia n. 25 000 ja päälle vielä mittauksen tuottamat kartoitustiedot. Kaikki on kumminkin hallittavissa selkeän kansiorakenteen ja organisoinnin kautta.  Nämä määrät tulevat vielä kasvamaan huomattavasti hankkeen edetessä, joten se tiedon hallinta Infrakitin kautta on hyvin tärkeä ominaisuus.”

Suosittelisitko Infrakitin käyttöä vastaavissa projekteissa?

”Infrakit toimii alalla suunnannäyttäjänä. Kaikki rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu tulee olemaan avoimeen dataan ja pilvipalveluun perustuvaa. Paperikuvat tulevat jäämään pois. Infrakit on tällä hetkellä se ainoa työkalu, joka on näin monipuolinen. Joten kyllä, minä suosittelen todellakin Infrakitin käyttöä. Kuten voidaan myös havaita kaikista suurista infrarakentamisen hankkeista Suomessa, niin suosittelevat muutkin. Infrakitin erityispiirteenä on se, että jos jokin toiminto ei ole vielä olemassa, niin kysynnän kautta se todennäköisesti kohta on siellä.” mittaustöistä vastaava Teppo Viinkka toteaa.

Teppo Viinikka työmaalla. Kuva: Mikko Vähäniitty