Valtatien 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä, Oulu ja Ii

“Infrakitin vahvuudet tulevat esiin varsinkin silloin, kun sovellusta käytetään koko hankkeen elinkaaren ajan aina suunnittelusta toteutukseen. Uskon, että Infrakitin hyötyjä ei ole vielä saatu täysin otettua irti kunnossapidossa, joten siinä osassa hankkeen elinkaarta Infrakitin hyötyjä pitäisi vielä selvittää lisää.” Olli Planting, kehityspäällikkö, Destia Oy

Valtatien 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä, Oulu ja Ii

 

Lähtötilanne ja suunnitelman sisältö

Valtatie 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä alkoi yhtenä Suomen ensimmäisistä STk-urakoista. STk-urakka jakautuu kehitysvaiheeseen ja sitä seuraavaan optiona olevaan rakennussuunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheessa tilaaja ja urakoitsija kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja rakennusurakan toteuttamiseksi. Urakan suunnittelussa huomioidaan rakenteiden elinkaari ja urakan riskit. Kehitysvaiheen päätteeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman millä rakentaminen voidaan aloittaa. Rakentamisen yhteydessä tehdään tarkka rakennussuunnitelma aina sitä mukaa kun rakennusurakka etenee..

Valtatie 4 parantaminen alkaa Oulun moottoritien päättymiskohdasta Korvalan risteyssillan kohdalta ja päättyy Iin kunnan alueella 500 m mt 847 Haukiputaantien risteyksen pohjoispuolelle. Hankkeessa parannetaan valtatietä 4 noin 18 km matkalla.

Suunnitelma sisältää:
– 7,7 km valtatien 4 parantamista moottoritieksi
– 9,5 km valtatien 4 parantamista ohituskaistalliseksi tieksi
– 9 rampin parannusta
– n. 2,0 km yksityistiejärjestelyjä
– 3 uutta valtatien siltaa ja 5 nykyisen valtatiesillan parantamista
– 1,2 km uutta melukaidetta
– n. 9,2 km keskikaidetta

Infrakitin käyttö hankkeessa

Destia, joka urakoi hanketta, otti hankkeessa käyttöön Infrakitin. Olli Planting, Destian asiantuntijapalveluiden kehityspäällikkö kertoo, miksi he päättivät käyttää Infrakitia ja mitkä sen hankkeeseen tuomat hyödyt ovat:

”Infrakitin käyttö on meillä Destialla jo vakiintunut käytäntö ja Infrakitin vahvuudet ja käyttöalueet ovat varsin hyvin tiedossa. Infrakitin pääasiallinen käyttö on rakentamisen tukena työkoneautomaatiossa sekä urakan etenemisen tarkkailussa. Eroa aikaisempaan käyttöön tällä hankkeella ei oikeastaan ole ollut vaan olemme menneet samalla tutulla kaavalla eteenpäin. Infrakitin käyttöönotto oli luonteva ratkaisu, koska olin itse käyttänyt Infrakittiä jo tiesuunnitteluvaiheessa ennen STk -urakkaa.””

Suosittelisitko Infrakitiä vastaavissa hankkeissa myös muille?

”Toki. Infrakitin vahvuudet tulevat esiin varsinkin silloin, kun sovellusta käytetään koko hankkeen elinkaaren ajan aina suunnittelusta toteutukseen. Uskon, että Infrakitin hyötyjä ei ole vielä saatu täysin otettua irti kunnossapidossa, joten siinä osassa hankkeen elinkaarta Infrakitin hyötyjä pitäisi vielä selvittää lisää”, Olli Planting toteaa.