Säännöllisten dronekartoitusten hyödyt työmaan toteumaseurannassa

Säännöllisten dronekartoitusten hyödyt työmaan toteumaseurannassa

Työmaa on tehokas vain silloin, kun tieto käytettävissä malleissa on oikeaa ja ajantasaista. Infrakitin avulla älykäs tieto projektin edistymisestä voidaan jakaa ja vastaanottaa reaaliajassa. Kartan avulla työmaan kokonaiskuva hahmottuu, mutta useinkaan käytössä oleva taustakartta ei pysy rakentamisessa mukana ja aiheuttaa hämmennystä. Droneilla kerätään aineistoa jo nyt työmailla ahkerasti, mutta usein aineisto jää vain yksittäisten ihmisten käyttöön. Käyttämällä dronella kuvattuja ortokuvia ja pistepilviä interaktiivisina taustamateriaaleina työmaaohjelmistoissa, saadaan ajantasaiset aineistot kaikkien osallisten käyttöön. Silloin kun työn tulokset ovat dokumentoitu ja nopeasti näkyvissä, kaikki osapuolet ja tekijät hyötyvät sekä ymmärtävät miksi tietoa ja kuvia säännöllisesti kerätään.

Hankkeen aikana tuotettavia dronedatoja käytetään esimerkiksi työnaikaisten rakenteiden ja väliaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun

 

Pointscenen avulla dronedatat voidaan tuoda helposti Infrakitin taustakartaksi, jolloin ilmakuva ja suunnitelmatiedot yhdistyvät. Dronekuvien avulla työalueen kaikki suunnitelmien ja mallinnettujen kohteiden ulkopuolisetkin, mutta työn kannalta olennaiset asiat tulevat osaksi hankkeen dokumentoitua tietomallia. Tällaisia ovat esimerkiksi varastoitavat maa-ainekset ja tarvikkeet, jotka voidaan paikantaa ja ottaa esimerkiksi tulevien työtehtävien, tilapäisten kulkureittien ja työmaalogistiikan suunnittelussa huomioon.

“Nyt kun on käyttänyt hetken aktiivisesti dronea työmaalla, en näe enää syytä olla käyttämättä sitä. Siitä on hetkessä tullut korvaamaton apu ja lisätyökalu työmaan tilanteen seurannassa ja dokumentoinnissa”,

toteaa Tero Maijala, joka toimii automaatio- ja mittauspäällikkönä Destia Oy:n E18 Turun kehätie – rakennushankkeella. Maijala vastaa tämän lähes 10 kilometrin pituisen ja 39 Meur arvoisen tienrakennushankkeen mittausaineistojen ja työkoneautomaation tiedonhallinnasta.

Yhdistämällä työmaan ajantasaiset dronedatat suunnitelmiin, ei enää jää arvailun varaan, onko tieto oikeaa tai ajantasaista, sillä suunnitelmaa ja toteumaa voidaan verrata samassa näkymässä. Työmaan hahmottaa paremmin ja voi ketterämmin kommunikoida muutoksista ja etenemistä kaikille osapuolille. Kun ortokuvat päivitetään riittävän usein, esimerkiksi viikoittain hankkeen edetessä, työkoneetkin kulkevat taustakartalla oikeilla paikoillaan, eikä esimerkiksi keskellä vanhan karttapohjan pystymetsää tai esimerkiksi satamahankkeissa keskellä merta.

Ajantasaisen ilmakuvakartan avulla todellinen työmaaympäristö, suunnitelmat ja hankkeen käynnissä oleva toteutusvaihe ovat helposti hahmotettavissa

Ajantasaisten kuvien avulla työn oikeaa kehitystä on helppo seurata ja ohjata. Infrarakentamisessa tapahtuu niin paljon muutoksia lyhyellä aikavälillä ja kaikkia vaiheita ei edes kannata mallintaa suunnitelmiin tai toteumamalleihin. Työmaakäyntejä ei korvaa mikään, mutta toinen perspektiivi ja laajempi näkymä voivat olla korvaamaton apu. Säännöllisesti päivitettävillä ilmakuvilla voidaan perehdyttää uusia työntekijöitä työmaan tilanteeseen tai hyödyntää sitä työmaan julkisessa viestinnässä. “Työmaan päivittyvät ortokuvat ovat Pointscenen kautta helposti kaikkien saatavilla ja voidaan viedä taustalle Infrakitiin ja suunnitteluohjelmiin”, sanoo Maijala.  “Tuore ja yksityiskohtainen droneilmakuva auttaa havainnollistamaan toteumaa ja suunnitelmia todellisessa ja nykytilan mukaisessa ympäristössä”, Maijala jatkaa. Tuoreiden kuvien lisäksi voidaan siis myös palata ajassa taaksepäin arkistointi- ja vertailumielessä. Yksityiskohtaiset ilmakuvat voivat auttaa myös vakuutusasioissa, jos pitää todistaa jonkun olosuhteen tai tilanteen laita.

Myös laserkeilauksen 3D-pistepilvistä voidaan tuottaa ortokuva Infrakitin taustakartaksi. © SRV Infra Oy / Kehä1 Keilaniemi

Jos dronet ovat jo tuttuja työkaluja työmaallenne tai olette muutoin kiinnostuneet aineistojen käytöstä Infrakit – projektissanne, olkaa yhteydessä Pointsceneen tai Infrakit – yhteyshenkilöönne, sovitaan demosta ja laitetaan dronedatat kartalle.

Pointscene.com

Reeta Ojala, Customer Experience Lead
reeta@pointscene.com

Lauri Hartikainen, CEO
lauri@pointscene.com

25.8.2019

Varaa esittely

Tutustu siihen, miten Infrakit yhdistää infraprojektisi kaikki toiminnot ja tuottaa lisäarvoa kaikilla liiketoimintasi osa-alueilla.

Varaa esittely