Tuote

Infrakit – cloud for infra projects

Infrakit on helppokäyttöinen tiedonhallintaratkaisu, jonka ansiosta informaatio on infraprojektin kaikkien toimijoiden käytössä helposti ja nopeasti. Tiedonkulkua tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien välillä vauhdittavat avoimet tiedonsiirtoformaatit ja pilviteknologia. 

Intuitiivinen käyttöliittymä tarjoilee tarvittavat tiedot visuaalisesti karttanäkymässä tai automatisoituina raportteina. Kun kaikki tieto on ajasta ja paikasta riippumatta kaikkien käytössä, yhteisiin tavoitteisiin pääseminen helpottuu niin konttorilla kuin koneen hytissä. 

Lähtötiedot ja tarjousvaihe

Tarjousvaiheessa taustakartat ja sijainti ovat tukena maastokatselmuksessa. Keskeiset havainnot ja inventoinnin voi dokumentoida kuvamuodossa ja sitoa ne sijaintiin karttapohjalla. Samalla tavoin kartalle voi sijoittaa sopivaan kohtaan MVR-mittaukset, riskienhallinnan ja muut tarpeelliset tiedot kätevästi PDF-muodossa. Reaaliaikaisia dronemittauksia voi tarkastella ortokuvina ja pistepilvinä Infrakitin 2D- ja 3D-näkymissä. 

Suunnittelu

Infrakit avustaa suunnitteluvaiheessa moniteknisen suunnittelun ohjauksessa mahdollistamalla sujuvan yhteistyön eri toimijoiden välillä. Vaikuttava 3D-visualisointi yhdistää tietomallinnuksen ja paikkatietojärjestelmän parhaat puolet selaimessa tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi. Mallien rakennuskelpoisuus on helppo tarkistaa sisäänrakennetulla pituus- ja poikkileikkaustyökalulla ja Inframodel-analysointityökalulla. Infrakitin käyttö varmistaa suunnitelman rakennuskelpoisuuden tietomallipohjaiseen tuotantoon. 

Rakentaminen

Muiden hyötyjen lisäksi Infrakit esiintyy edukseen erityisesti rakennusvaiheessa. Rakentajat, maastomittauslaitteet ja koneohjausjärjestelmät yhdistetään samaan tiedonhallintaympäristöön yhdeksi saumattomaksi tuotantoyksiköksi. Infrakitin ansiosta työmaalla on käytössä samaan aikaan suunnitelmatieto sekä toteumatieto, joten urakan etenemisen reaaliaikainen seuranta sekä lopputuotteen laadunvalvonta käy helposti. Ohjelmisto tehostaa toimintaa työmaalla tarjoamalla tuotannonohjaukselle tiedon muun muassa työkoneiden käytöstä, massansiirtomääristä ja aikataulujen toteutumisesta. 

Tilaajat ja valvojat

Työn toteuttajien lisäksi myös tilaaja hyötyy Infrakitin käytöstä, sillä projektit valmistuvat suunnitellusti aikataulun ja budjetin rajoissa. Vakioitu toimintamalli tehostaa tiedonkulkua ja mahdollistaa aidon yhteistyön osapuolien välillä. Toteumatiedon automaattinen seuranta antaa kaikille mahdollisuuden tarkastella työmaan etenemistä ja laatua läpinäkyvästi. Kun urakat tehdään 3D-suunnitelmia seuraten kerralla oikein, kallis odottelu, virheiden korjailu ja materiaalihukka pienenevät minimiin.  

Hyödyt

Infrakit-pilvipalvelu mahdollistaa työmaasi helpon seurannan ja hallinnoinnin. Infrakitin avulla älykäs tieto projektin edistymisestä voidaan jakaa ja vastaanottaa reaaliajassa. Tämän innovatiivisen lähestymistavan ansiosta projektit valmistuvat nopeammin, laatu on parempaa ja hankkeilla on vähemmän virheitä – kaikki kulminoituu suuriin säästöihin rakennuskuluissa.

Saat reaaliaikaista tietoa siitä, mitä työmaallasi tapahtuu

Projektit valmistuvat aikataulun mukaan ja laatu on parempaa

Älykäs projektitieto on käytössäsi nyt ja tulevaisuudessa – kaikilla laitteilla