Sienikuja Street Project in Oulu, Finland, het perspectief van de Planner

Sienikuja Street Project in Oulu, Finland, het perspectief van de Planner

Startpunt

Het idee achter het Sienikuja-straatproject in Oulu was om de fasen van planning, aanbesteding, constructie en overdracht via een modelmatige methode uit te voeren. Dit project is een goed voorbeeld van een straatrenovatieproject in een gebied met een gedetailleerd plan. Het was dus zeer geschikt als pilotproject voor Infrakit. Het doel van het project was om de huidige Sienikuja, Sienitie en Jäkäläntie (500 m) te moderniseren, Sienikuja tot Rouskutie (140 m) te verlengen en te voorzien van nieuwe watervoorziening, riolering, verlichting en hemelwaterafvoer en om de bestaande systemen te renoveren. Voor de start van de bouw was er een kick-off evenement over modelgebaseerd bouwen, waarbij de aannemer, planner en klant aanwezig waren.

Infrakit werd tijdens de hele levenscyclus van het Sienikuja-project gebruikt: in het stratenplan en het wegenbouwplan, tijdens de aanbestedingsfase van de constructie, bij kwaliteitscontrole en constructieondersteuning bij de constructie van de straat, en in de overdrachtsfase van digitaal materiaal ( 2017-2019).

 

“Het Sienikuja-straatproject is een goed voorbeeld van het gebruik van een modelgebaseerde methode vanaf de planning tot de bouw en overdracht.


Ville Suntio, Destia Oy

 

De voordelen en het gebruik van Infrakit in het project

Destia, die verantwoordelijk is voor de planning van het project, gebruikte Infrakit voornamelijk voor terreinbezoeken, technisch onderzoek en visualisatie, evenals voor de communicatie met klantgemeenschappen en derde partijen. In het begin van de planningsfase creëerden ze een project in de cloudservice van Infrakit, waarbij de mappenstructuur van het digitale overdrachtsmateriaal werd gemaakt volgens de gemeenschappelijke ontwerprichtlijnen van InfraBIM-vereisten van dit moment. Hierna werden de benodigde materialen voor de initiële gegevens van het project geüpload. Ter plaatse werden het project en de geüploade materialen bekeken via Infrakit Tablet. Daarnaast werden foto’s genomen, werd een inventarisatie gemaakt van de benodigde locaties en apparatuur, werden verschillende ontwerpoplossingen en uitlijningsopties overwogen en werden, indien nodig, meer terreinmetingen gedaan met een RTK-GPS-apparaat. Bij technisch onderzoek en visualisatie diende Infrakit als planningsondersteuning, b.v. bij het gebruik van verschillende kaartweergaven, bij het bekijken van de achtergrond en het plannen van laagkaarten en bij het bekijken van dwars- en lengteprofielen.

“De belangrijkste voordelen van Infrakit hebben betrekking op terreinbezoeken, kwaliteitscontrole tijdens de bouw en planningsondersteuning. Bij terreinbezoeken kunnen we verschillende ontwerpopties bekijken en foto’s en as-built metingen nemen, wat de planning sterk vereenvoudigd. Bovendien kan Infrakit in vergaderingen worden gebruikt als een hulpmiddel voor modelonderzoek. Tijdens de bouw kunnen we de kwaliteit bewaken met automatisering van werkmachines. Met de as-built metingen die worden gegenereerd door automatisering van werkmachines, kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of een geconstrueerd oppervlak overeenkomt met de plannen ”, somt Destia’s ontwikkelingsmanager Olli Planting de voordelen van Infrakit op.

Zou u Infrakit in vergelijkbare projecten aanbevelen?

Volgens Olli Planting zal Destia Infrakit blijven gebruiken bij het plannen van projecten zoals voorheen en hij adviseert ook anderen dit te doen. Ze zijn actief op zoek naar meer ideeën over hoe het programma te gebruiken.

Infrakit functioneert goed bij het ondersteunen van planning en constructie, het verbeteren van transparantie, kwaliteit en interactie in deze fasen. De voordelen van Infrakit worden duidelijker naarmate het meer wordt gebruikt als onderdeel van de levenscyclus van het project.”

 Olli Planting, hoofdontwerper en BIM-coördinator in het straatproject Sienikuja (Destia Oy)

Published 25.6.2019 in English