Møt oss på: Teknologidagene, Trondheim | 22.-24. okt DKT 2019, Oslo | 29.-30. okt VA-Dagene, Trondheim | 30.-31. okt

Blogg

Les om anleggsbransjen, våre prosjekter og produktnyheter.

Felt-Kit

Infrakit Felt Kit

Få en god start på prosjektet: Ha med grunnlag og planer ut på befaring, kontroller grunnlagsdata, mål inn det du trenger.

Bruk med fagdata ut på anlegget: Ha tilgang til alle tegninger (PDF), fagmodeller og linjer (modeller), ta snitt, se høyder og stikk ut punkter.

Dokumentasjon: Gjør innmålinger, ta bilder og fyll inn sjekklister som synkroniseres inn i til kontor over nett.

Formannsverktøy, i en app.


Android App’en gjør livet på anlegget enklere:

 1. Gjør innmålinger m/cm-nøyaktighet

 2. Se og lever geometrisk kontroll automatisk fra felt

 3. Ta bilder m/kommentarer som georefereres og leveres automatisk

 4. Fyll inn sjekklister

 5. Se hvor gravemaskinene og lastebilene er, og ring dem.

 6. Tilgang til prosjektets 3D-modeller, kart, dokumenter og planer

 7. Se tverr-profiler og se faginfo som stasjon/profil/pel.nr, B-distanse, Z, dZ til modell, senterlinjer mm.

 8. Stikk ut punkter og flater.

 9. Se innmålinger fra andre (fra GPS, totalstasjon eller maskiner) på nettbrettet ditt i sanntid!

Forenkler og automatiserer:

 • Ta en innmåling – geometrisk kontroll er gjort automatisk.

 • Ta et bilde – lagret georeferert i kartet og tilgjengelig uten etterarbeid.

 • Fyll inn en sjekkliste – den er i kartet/»modellen» automatisk.

Hvordan få cm-nøyaktighet ?

 1. Last ned Infrakit Android App på ditt nettbrett/telefon.

 2. Koble til en GNSS-antenne (under ser du liste for antenner vi har fått testa i Norge hittil)

 3. Thats it! Nå har du cm-nøyaktighet på telefonen/nettbrettet ditt.


Følgende GNSS-ANTENNER har vi fått sjekket i Norge:

Direkte oppkobling via bluetooth direkte inn på Infrakit FIELD™ App

 • Trimble R10-2

 • GG04+ fra Leica (info). Etter RTK oppsett i Zeno Connect.

 • Geomax Zenith 35 Pro (produktark: se fra side 5 for oppsett)

 • UFO GNSS antenne fra L5 Navigation.

 • Trimble R10

 • Spectra SP80

 • Septentrio Altus NR2 og NR3

 • CHC i80

 

Posisjon sendes fra produsentens egen App til Infrakit App

(med mock-location i Android eller innebygget i Infrakit Field)

Leica Zeno Connect App:

 • Leica GG03 og GG04+: kobles til via Leica Zeno Connect App. (OBS: PDOP, Pos.Type og #satelitter er ikke tilgjengelig.)

Via Spectra SPace App: (Spectra SPace App er innebygget i Infrakit Field App)

 • Spectra SP20

 • Spectra SP60

Trimble Mobile Manager:

 • Catalyst antenne. Bruk Mocklocation, så kommer rett koordinat inn i Infrakit Field App.

Trimble GNSS Status:

 • Trimble R2

 • Trimble R10-2

 

MERK: Infrakit mottar ferdig koorigert koordinat, så RTK oppsettet må gjøres i antenna eller via produsentens egen App.

I prinsippet fungerer alle GNSS-antenner som kan sende ferdig RTK posisjon som NMEA over bluetooth til Android.

Har du andre GNSS antenner som sender NMEA over bluetooth så kan de kanskje brukes med Infrakit Field Android App, men ta kontakt med oss så vi kan teste.

Ta kontakt på: 48078230 eller anders.tiltnes@infrakit.com


Hva er de ulike elementene i et Formannsverktøy / Felt-Kit?

 • GNSS-rover (eller bruk din egen): kjøp fra din forhandler.

 • 2m stang (eller bruk din): kjøp fra din forhandler.

 • Skikkelig Android nettbrett for anleggsbruk (eller bruk din egen telefon/tablet): kjøp på nett eller av forhandler.

 • Holder for å feste nettbrettet til stanga. Kontakt Arild Moen i thandel.no. Vi anbefaler Ram Mount til Samsung Active2 nettbrett.

 • SIM-kort m/abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

 • CPOS abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

Infrakit Felt-Kit

Følgende GNSS-ANTENNER har vi fått sjekket i Norge:

Direkte oppkobling via bluetooth direkte inn på Infrakit FIELD™ App

 • GG04+ fra Leica (info). Etter RTK oppsett i Zeno Connect.

 • Geomax Zenith 35 Pro (produktark: se fra side 5 for oppsett)

 • UFO GNSS antenne fra L5 Navigation.

 • Trimble R10

 • Spectra SP80

 • Septentrio Altus NR2 og NR3

 • CHC i80

Posisjon sendes fra produsentens egen App til Infrakit App (med mock-location i Android eller innebygget i Infrakit Field):

 • Leica Zeno Connect App:

  • Leica GG03 og GG04+: kobles til via Leica Zeno Connect App. (OBS: PDOP, Pos.Type og #satelitter er ikke tilgjengelig.)

 • Via Spectra SPace App: (Spectra SPace App er innebygget i Infrakit Field App)

  • Spectra SP20

 • Trimble Mobile Manager:

  • Catalyst antenne. Bruk Mocklocation, så kommer rett koordinat inn i Infrakit Field App.

 • Trimble GNSS Status:

  • Trimble R2

MERK: Infrakit mottar ferdig koorigert koordinat, så RTK oppsettet må gjøres i antenna eller via produsentens egen App.

I prinsippet fungerer alle GNSS-antenner som kan sende ferdig RTK posisjon som NMEA over bluetooth til Android.

Har du andre GNSS antenner som sender NMEA over bluetooth så kan de kanskje brukes med Infrakit Field Android App, men ta kontakt med oss så vi kan teste.

Ta kontakt på: 48078230 eller anders.tiltnes@infrakit.com


Hva er de ulike elementene i et Formannsverktøy / Felt-Kit?

 • GNSS-rover (eller bruk din egen): kjøp fra din forhandler.

 • 2m stang (eller bruk din): kjøp fra fin forhandler.

 • Skikkelig Android nettbrett for anleggsbruk (eller bruk din egen telefon/tablet): kjøp på nett eller av forhandler.

 • Holder for å feste nettbrettet til stanga. Kontakt Arild Moen i thandel.no. Vi anbefaler Ram Mount til Samsung Active2 nettbrett.

 • SIM-kort m/abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

 • CPOS abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

DCS Finland skifter navn

Det nye navnet på selskapet blir Infrakit Group Oy fra 8. august 2019. Det gamle navnet er ikke lenger i bruk. Infrakit er allerede kjent som selskapets produktnavn og navneendringen gjenspeiler selskapets vekst og internasjonalisering. I tillegg til hovedkontoret i Espoo, har Infrakit Group datterselskaper i Sverige, Norge, Estland, Nederland, Serbia og Frankrike. I august ble også datterselskaper etablert i Tyskland, Infrakit Deutchland GmbH og, i Australia, Infrakit Pty Ltd.

“Selskapet fortsetter å vokse sterkt. I år har vi allerede etablert fire nye datterselskaper. Dette indikerer at en dedikert samarbeidsplattform for infrastrukturprosjekter er etterspurt internasjonalt. Spesielt fokuserer vi på land der teknologisk adopsjon, som maskinkontroll og GNSS, allerede er på et godt nivå, sier administrerende direktør Teemu Kivimäki.

Forretnings-ID-en vil forbli den samme. Endringen krever ingen handling fra kundenes side.

For mer informasjon, kontakt CEO Teemu Kivimäki, teemu.kivimaki@infrakit.com, tlf. +358 50 344 6465

www.infrakit.com 

Raskere, billigere og høyere kvalitet på anleggsprosjektet

Digitalisering gjør store fremskritt innen infrastrukturbygging. Innovatører kan dra nytte av den enkle måten man får oversikt over anlegget, samt tids- og kostnadsbesparelser.

Tradisjonelle infra- og anleggsprosjekter har involvert utskrift av planer på papir og transport av disse planene/tegningen i lange avstander rundt arbeidsplassen. Dette fører til ineffektivitet og feil. 

Kostnadsbesparelsene som følger av digitalisering sammenlignet med tidligere arbeidsmetoder er omtrent 20 prosent. Av dette utgjør bruken av Infrakit rundt 5–10 prosent, bemerker Kivimäki.

Økende utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett, god 3G dekning, og GPS-kontrollsystemer i både maskiner og utstyr gjør det mulig å implementere digitale arbeidsmodeller ute på anleggene. Og de modeller som konsulent har planlagt/prosjektert faktisk blir bygget. De fleste utstyr/verktøy og CAD-software har nå digitale skytjenester og dette muliggjør raskere bygging, mer effektiv bruk av ressurser og mindre feil og venting på nettsteder.

Med digitale planer vet alle hva de trenger å gjøre, og har tilgang til de siste oppdaterte planene. Kjernen i det hele er en informasjonsmodell der designene lages som 3D-modeller, sier Teemu Kivimäki, administrerende direktør i Infrakit.

I Finland er digitaliseringen av anleggsprosjekter på et avansert nivå, i det minste blant visse aktører. Destia er for tiden det mest digitaliserte selskapet, selv i global skala. Digitalisering har gjort det mulig for selskapet å redusere prosjektets behandlingstid med en tredjedel. City of Espoo bruker også en digital informasjonsmodell til en rekke formål. Kivimäki anser det imidlertid som problematisk at kommunale beslutningstakere ofte søker løsninger fra utlandet i stedet for å henvende seg til den verdensklasse ekspertisen som finnes i Finland.

Infrakit-skytjenesten er en uavhengig og nøytral plattform som støtter alle enheter. Bruken av Infrakit gjør prosjektet gjennomsiktig, og prosesser kan systematisk forbedres. Tjenesten gir øyeblikkelig syn på hva som skjer på arbeidsplassen og hvor effektivt. Skytjenesten kan også deles med andre, fortsetter Kivimäki.

Infrakit opererer gjennom en kartvisning som viser alle anleggsmaskiner på arbeidsplassen, prosjektrelaterte planer og hvordan arbeidet skrider frem. Innsikt i fremdrift og kvalitet er i sanntid. Kivimäki konstaterer at planene og den faktiske statusen på hva som faktisk ble bygget før ofte bare var omtrentlig. Ved å bruke detaljerte 3D-modeller kan det øyeblikkelig sees om det er avvik på byggeplassen. Dette gir høyere kvalitet.

 

Arbeidet er mer effektivt når alle maskiner er i drift samtidig

Veibygging er alltid sammensatt og involverer mange forskjellige elementer. Hvis en arbeidsfase henger etter, har det en eksponentiell effekt på følgende faser. Å bruke en digital modell reduserer kompleksiteten, ettersom brukerne har et tydeligere syn på helheten og alle har tilgang til de samme planene. Prosjektets hastighet økes også når maskiner kan betjenes mer effektivt. Det meste av arbeidet utføres med maskiner, men det er vanlig på arbeidsstedene at bare en maskin av fem skal være i drift til enhver tid, mens de andre venter.

 

Ved å bruke Infrakit kan fire av fem arbeidsmaskiner være i drift samtidig. Effektiviteten til maskinene økes i gjennomsnitt med 30 til 40 prosent, sier Kivimäki.

Veiprosjekter er vanligvis skattefinansiert og forårsaker trafikkforstyrrelser. Dermed er også lokale innbyggere å redusere omløpstid for prosjektet og redusere kostnader. Kostnadene kuttes ytterligere av redusert materialforbruk. Når arbeidet utføres riktig første gang uten å måtte rive ned tidligere bygde seksjoner, brukes mindre materiale.

 

Kostnadsbesparelsene som følger av digitalisering sammenlignet med tidligere arbeidsmetoder er omtrent 20 prosent. Av dette utgjør bruken av Infrakit rundt 5–10 prosent, bemerker Kivimäki.

 

Infrakit

 • Grunnlagt i 2010 som et University of Oulu spin-off prosjekt.
 • Gjennomgående sterk vekst, med doblet omsetning i 2018.
 • Datterselskaper i Sverige, Norge, Danmark og Nederland.
 • 25 ansatte, omtrent halvparten i Finland.

 

«Med digitale planer vet alle hva de trenger å gjøre.»

Teemu Kivimäki håper at kommunale og statlige beslutningstakere vil se fordelene ved digitalisering i infrastrukturbygging.

Forfatter Suvi Huttunen. 

(Les denne artikkelen på finsk – lenken til den originale finske teksten er her: https://newspool.fi/digitalisaatio/pilvipalvelut-ulottuvat-myos-infrarakentamiseen/)

 

Infrakit BIM Cloud søker salgsingeniør

Arbeidsgiver: Infrakit AS

Publisert: 4. juli 2019
Stillingstittel: Salgsingeniør i anleggsbransjen
Frist: fortløpende, aug/sept 2019.
Varighet: Fast

Spennende mulighet i nytenkende VDC/BIM-selskap

Søknadsfrist: ASAP – Ingen dato – vi håper du vil ta kontakt om du er interessert i å prate om mulighetene.

VDC og BIM som prosjektledelsesverktøy skaper store gevinster for entreprenører og byggherrer i bygg- og anleggsbransjen. Infrakit BIM Cloud er en såkalt BIM Hub laget spesielt for anlegg og infrastrukturprosjekter, og muliggjør BIM Level 3.

Vi søker en proaktiv, kreativ og målbevisst person med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Et godt nettverk i anleggsbransjen er positivt.

Infrakit BIM Cloud startet opp i Norge i 2017 og har allerede kunder i hele landet. Vi er stolte av å hjelpe både små og store entreprenører, Statens Vegvesen, Nye Veier og kommuner.

 

Nå trenger vi å finne en person som kan være med å ta bransjen et steg videre.

Vi håper å finne deg som ønsker å være med på en once-in-a-lifetime reise. Forsøker med en analogi: Forestill deg å våkne opp i 2000. Internett har slått an og så får du mulighet til å ta en lederrolle i en skytjeneste som tilgjengeliggjør all informasjon via internett – ala Google. Du bidrar til å skape en åpenhet i bransjen som endrer spillereglene, og arbeidet du gjør blir anerkjent av alle i bransjen. Er dette en reise som du ønsker å være en del av?

 

Mer om stillingen og deg vi søker:

 • Vi ønsker å møte deg som er ambisiøs, kreativ og har erfaring med salg.
 • Du skal jobbe med digitalisering, BIM og anleggsbransjen. Så du bør ha erfaring med dette.
 • Du liker mennesker.
 • Du må være motivert av å sette deg hovedmål og nøkkelresultater.
 • Du vil få mulighet til å utvikle/beholde gode og langsiktige forhold til alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen.
 • Du vil få stor autonomi til å bestemme hvordan du vil jobbe, i samarbeid med daglig leder.
 • Du er en person som kan ha mange baller i luften samtidig og ringe personer.
 • Og vil få stor mulighet til å forme egen stilling i takt med selskapets utvikling.
 • Det er i utgangspunktet ikke personalansvar.
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonus og goder.
 • Arbeidssted: Vi er åpne for hele landet. Vi er allerede i Oslo og Trondheim. Reising i Norge samt konferanser i utlandet.

 

Hvordan søker du?

 • Bruk ditt favorittkommunikasjonsmedium og send 20 setninger der du forteller litt om deg selv og hva du ønsker å jobbe med, samt din CV.
 • Send til Anders Tiltnes (Daglig leder Infrakit AS).
 • Ta gjerne kontakt med Anders Tiltnes for spørsmål til stillingen: 480 78 230 / anders.tiltnes@infrakit.com

 

Kjenner du en aktuell kandidat? 

 • Kjenner du en person som du ønsker anbefale til stillingen? Vi gir 10.000kr i “finnerlønn” for tips om kandidat som fører til ansettelse.

Om arbeidsgiveren

Infrakit AS ble stiftet i 2017 og er et datterselskap av DCS Finland OY (Digital Construction Solution Finland OY).

DCS ble startet i Helsinki i 2010 og er en spinn-off fra forskning ved Universitetet i Oulu. DCS er heleid av sine ansatte som lager Infrakit BIM Cloud. Siden 2010 har DCS blitt en samarbeidspartner med de største leverandørene i industrien og etablert i Sverige, Norge og flere land i Europa, i tillegg til forhandlere i flere land.

I Norge er vi to ansatte. Vi er fortsatt en nykommer i bransjen. Vi har et sterkt morselskap i ryggen. Vi samarbeider med Gemini, Novapoint, Focus Software, m.fl, og Leica, Novatron, Makin», Digpilot, Trimble, Topcon, Sandvik m.fl. Vi er medlem i BA-Nettverket og Building Smart.

Våre konkurrenter er e-post, til dels eRoom og generelt manuelle eller utdaterte måter å jobbe på.

Vår utvikling skjer i Helsinki og noen av Europas beste utviklere jobber i DCS Finland OY. Nye funksjoner lanseres på fredager, eller umiddelbart ved behov, og Infrakit AS har et tett og inspirerende samarbeid direkte med utviklerne.

Våre verdier er kreativ, ærlig og omsorgsfull. Internt, og overfor partnere og kunder.

NettverkFacebook LinkedIn
Sektor: Privat
Sted: Hele norge.
Bransje: Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon:
Rådgiving / konsult
Salg / Teknisk salg
Salg / Løsningssalg
Ingeniør / Geomatikk
Nøkkelord: Salgsjef, VDC, BIM, Anlegg, Infrastruktur

NY Infrakit OFFICE™ – 3.5.4-1

Fra 28.juni er en rekke NYE funksjoner tilgjengelig på Infrakitplattformen. På samme måte som hos Google og Facebook, så er nye funksjoner automatisk ute hos alle brukere også på Infrakit.

Ny teknologi blir tilgjengelig litt «i smug». Det er en utfordring for landmålere og BIM teknikere å få med seg hva som er tilgjengelig, nå som teknologi bare publiseres på nett uten at man trenger installere noe.

Bildet under viser bare noen av de nye funksjonene. Fullstendig liste under bildet.

No alt text provided for this image

Nye funksjoner

Tilgjengelig fra 28.juni 2019 på Infrakit VDC/BIM plattform.

BIM Huben:

 • Kartlag / bakgrunnskart panelet – Fjernet behoved for å klikke «Apply»-button. Ett klikk mindre:)
 • Popup boks for innmålinger: Vis dZ dE dN med 0.001 m presisjon istedet for 0.01, dvs. samme måte som geometrisk kontroll vises i kartet.
 • Vis dE og dN felt i BIM Hub’en i tillegg til dZ, om disse er relevante.
 • Lagret visning panel: Også lagre innmålinger i visningen.
 • Lagret visning panel: Tillat å lagre PRIVATE VISNINGER selv om man ikke har skrivetilgang til prosjektet.
 • Bile panelet: Tillatt å velge flere bilder i BIM Huben / Kartet ved å klikke på den eller område-velger/lasso (tilsvarende som for innmålinger).

Prosjekthotell:

 • Nå er det mulig med flere Brukergrupper i en mappe. Dette åpner for komplett tilgangsstyring.

Infrakit kan dermed trygt brukes som et komplett prosjekthotell for din organisasjon.

 • Ny knapp i verktøylinja: Åpne fil i 3D / Visualisering.

Sjekklister:

 • Prosjektinnstillinger: PDF Report dropdown velger inneholder nå kun PDF’er så det blir enklere å finne PDF templatene for å sette opp sjekklister.

Maskiner/utstyr:

 • Lag til filter for maskinnøyaktighet. Enkelt finn maskiner som 1) ikke er kalibrert/KS, 2) ikke KS siste 2 uker, eller 3) kalibrert men utenfor toleranse.

Massetransport:

 • Flyttet geofence fra App til Backend.
 • Sorteringen «Sist Aktiv» er nå default. Og Lastebiler/Dumpere uten aktivitet er i bunn av liste.
 • For Lastebiler/Dumpere for øyeblikket på et annet prosjekt: Nå kan man alikevel laste ned lasslister og se statistikker. (nyttig om en bil må flyttes vekk fra prosjektet midtveis).
 • AVANSERT Massetransport (BETA): I beta modus for utvalgte kunder. Helautomatikk, slik at sjåfører slipper å bruke App.
 • Ta materiell fra geofence / områder.

Mengder & Fremdrift

 • Fremdrift: Mulig å importere oppgaver fra Excel. Dette gjør det mulig å slippe sette opp integrasjonen med MS Project Online, om man ikke ønsker automatikk i 4D BIM oppsettet sitt.
 • Mengder: NY type masseberegning: Grid-based mass calculation.

Innmålinger:

 • Nå er det mulig å velge designmodell også når man importerer / redigerer punkter fra .gt .geo .kof filer.
 • Nå er det back-end støtte for å lagre HDOP og VDOP for innmålinger gjort med Infrakit FIELD Android App.

Bildehåndtering:

 • Bildepanel thumbnails: viser bilder uten posisjon med grafikk.
 • Bildepanel og Dokumentpanel: Når du sletter et bilde / dokument så er nå bekreftelsesboksen er nå mer informativ.

Visualisering (3D-viewer):

 • Nytt panel «Lagret visning»: Lagrede visninger og tegnekommentarer er nå lagret i «Lagret Visning» fane i panel til venstre (likt som i BIM Hub’en).
 • «Lagret visning» lagrer også modell transparency.
 • «Lagret visning»: 2D zoom level should be equal to 3D camera height
 • Visualization & BIM Hub’en: NY KNAPP som lar deg hoppe mellom 2D og 3D for nåværende «visning».

API

 • Public API – Return only changed files

tablet.infrakit.com

 • Du kan velge at bildenavnet skal være likt aktiv senterlinje+pel.nr.
 • Har fått hukommelse: tablet.infrakit.com husker nå aktiv senterlinje du har valgt.
 • Standard senterlinje hentes fra Prosjektinnstillinger (husk å definer en senterlinje der).
 • PDFer uten posisjon er nå også mulig å se.

Integrasjoner:

 • Sandvik integration – Drill rigs owner organization changes correctly
 • Sandvik integration – Renamed machine ID to Rig serial number
 • Sandvik integration – Fetch logpoint since specified date
 • Sandvik integration – Moved entire integration logic from project to organization level
 • Sandvik integration – Created filter for hole type
 • Trimble TSC2 integration – prevent breaking entire integration if one connection fails
 • Leica ConX integration – After receiving logpoints from machines, the surface code for the logpoints should be set automatically if available

Mindre Forbedringer og feilrettinger (engelsk)

 • Files Page – When uploading large files the file uploader no longer gets stuck
 • Mass Page – Mass sheet saving improved
 • Advanced trucks – Device is online but live tracking don’t work fixed
 • When changing height offset, station line and marker height behaviour needs to be changed
 • tablet.infrakit.com – fixed viewing PDFs that are not in the map
 • Email notification – fixed wrong URL in the e-mail sent out from Files Page – the URL should be to Files Page, not download the file
 • Map Page – fixed the button in InfoPopupBox that was hidden under the ?-icon
 • Visualization Page – fixed problem with colors of IFC models in saved views
 • Visualization Page – fixed missing background Maps for old screenshots and feature counts for 3D
 • Map Page – Images panel – Added option to expand thumbnails panel into second column
 • Trucks page – Trucks icon position tracking improved
 • Alignment attachment – Attaching an alignment to a model/folder will update logpoints associated with that model/folder
 • Visualization Page – Saved Views – When loading 2D saved view, camera rotation should be top down
 • Visualization Page – Triangle meshes were drawn too high
 • Map page logpoints panel – editing logpoint’s model, folder or alignment, is not updated to edit panel without page reload fixed
 • Mobile page – Deselecting an alignment, didn’t remove the alignment line from map
 • As-built Page – user will get a proper error screen when trying to download logpoints without selecting some folders first
 • As-built Page: Logpoints table improved
 • Vehicle integrations – Fixed situation where file sync might fail if model is updated at the same time as vehicle model list is updated
 • Trucks & Mobile Page – Tile layer activation improved
 • Map Page – Bell Menu – fixed when clicking «show photo on map» for any newly added photo flashed the photo on screen but the photo didn’t stay open.
 • Clear selection did not work if top folder was not selected
 • Map Page – fixed «Clear selection» in models panel, didn’t hide triangle mesh
 • Model checker: Newly added files were failing in model checker so that is now fixed

Infrakit FIELD™ app invaderer iOS og er nå tilgjengelig på Apple App Store

 

Vår familie av apper for telefon/nettbrett har vokst. Det nye familiemedlemmet er Infrakit FIELD ™ Lite for iOS, og så dagens lys denne måneden. 

Den nyeste versjonen har nettopp kommet ut av fødestua, og er klar for å se verden. Den har allerede all funksjonen fra tablet.infrakit.com, og fungerer både på iPhone og iPad.

Appen vil bli oppdatert ofte, som alle Infrakit-produkter. Allerede i år har vi gitt ut totalt 80 nye funksjoner og forbedringer på tvers av vår produktlinje.

For iOS har vi også Infrakit Truck Tracking app som du kan bruke til å dokumentere massetransport, lasslister og utførte flyttede mengder. Den kan også brukes til å spore alle maskiner på prosjektene dine, om de ikke allerede har maskinstyring.

Last ned appene her:

Er du på Android ? 

Også, om du foretrekker Android: ikke glem at du kan laste ned appene i Google Play-butikken:

Infrakit FIELDon Google Play store »

Infrakit Truck Tracking on Google Play Store »

 

User Group Folder Rights Added to Infrakit

It is now possible to create user groups for the project. First, create a user group or groups in the Project Settings, and then add the user rights you want to each group (for example, a group Subcontractor A with 10 members added). Then, on the Files tab, you mark the folder for which user groups the folder is displayed. If you do not specify user groups, they will appear as before, for every user.
For example, confidential documents can be stored in Infrakit without public access to all project members. You do not need to use parallel Infrakit projects or other tools to encrypt a part of data. All data can be stored in Infrakit with help of user group constraints as needed.
User groups can only be created by the project administrator.
Folders can also be assigned separate read and write permissions for different user groups.

Creating a group: from the main menu Project settings, and Groups are displayed at the top

You may restrict access to the folder:

Nye funksjoner i Infrakit!

En ny versjon av Infrakit ble utgitt forrige torsdag! Her er noen av høydepunktene.

Ny funksjon i kartet(BIM Huben): Mengder

På den vertikale fanebasen til venstre i kartet finnes nå en ny fane, «Mengder».  Denne gjør at man får vist tabeller som gir informasjon om masser i kartet. I tillegg har vi utviklet et verktøy som gjør det mulig å kalkulere volum ut fra modeller.

Dette er begge nye funksjoner som er knyttet til «Mengder» og «Fremdrift» i den horisontale fanebasen øverst i kartet.


Helt ny mobilversjon

I den nye mobilversjonen er brukergrensesnittet optimalisert for smarttelefoner og nettbrett. Dette gjør Infrakit lett tilgjengelig når du ute på farten!


Integrasjon med Dropbox

Den nye integrasjonen gjør at du slipper ekstraarbeidet med å laste opp filer til Infrakit i tillegg til Dropbox. Alt du trenger å gjøre er å legge inn filer i mappestrukturen din på Dropbox og de synkroniseres automatisk med ditt prosjekt i Infrakit.

Sjekk ut alle de nye funksjonene her!

New features in Infrakit

We released a new version of Infrakit last Thursday! Here are some of the highlights.

New functionality on the map: Mass tab

There’s a new tab where you can choose mass tables you want to show on the map. In addition we developed a new grid tool to calculate volumes from models.

Both new features are part of the Masses & Schedule module.


Brand new mobile version

We have improved the user interface of Infrakit when you are using it with your smart phone or tablet. Infrakit is now even more easy to use when you are on the go.


Integration with Dropbox

With the new integration you no longer have to upload files separately to Infrakit. All you have to do is copy new files to your designated Dropbox folder and they are automatically synced to your project on Infrakit.

Check out all the new features