Bransjenyheter

Raskere, billigere og høyere kvalitet på anleggsprosjektet

Digitalisering gjør store fremskritt innen infrastrukturbygging. Innovatører kan dra nytte av den enkle måten man får oversikt over anlegget, samt tids- og kostnadsbesparelser. Tradisjonelle infra- og anleggsprosjekter har involvert utskrift av planer på papir og transport av disse planene/tegningen i lange avstander rundt arbeidsplassen. Dette fører til ineffektivitet og feil.  Kostnadsbesparelsene som følger av digitalisering […]

Les Mer

Digital Handover Material and Infrakit (Engelsk)

The benefits of digital handover material As production and designing in the field of infrastructure is becoming digital, it has been noted that the handover material is also good to have in digital form. Digital handover material makes the lives of the contractor and the project owner notably easier because nobody wants to collect or […]

Les Mer