DCS Finland skifter navn

DCS Finland skifter navn

Det nye navnet på selskapet blir Infrakit Group Oy fra 8. august 2019. Det gamle navnet er ikke lenger i bruk. Infrakit er allerede kjent som selskapets produktnavn og navneendringen gjenspeiler selskapets vekst og internasjonalisering. I tillegg til hovedkontoret i Espoo, har Infrakit Group datterselskaper i Sverige, Norge, Estland, Nederland, Serbia og Frankrike. I august ble også datterselskaper etablert i Tyskland, Infrakit Deutchland GmbH og, i Australia, Infrakit Pty Ltd.

“Selskapet fortsetter å vokse sterkt. I år har vi allerede etablert fire nye datterselskaper. Dette indikerer at en dedikert samarbeidsplattform for infrastrukturprosjekter er etterspurt internasjonalt. Spesielt fokuserer vi på land der teknologisk adopsjon, som maskinkontroll og GNSS, allerede er på et godt nivå, sier administrerende direktør Teemu Kivimäki.

Forretnings-ID-en vil forbli den samme. Endringen krever ingen handling fra kundenes side.

For mer informasjon, kontakt CEO Teemu Kivimäki, teemu.kivimaki@infrakit.com, tlf. +358 50 344 6465

www.infrakit.com