Helsinki Kommune og Infrakit Group Oy samarbeider: Vil skape økt digitalisering og forbedre behandlingstid på infrastruktur-utbygginger

Helsinki Kommune og Infrakit Group Oy samarbeider: Vil skape økt digitalisering og forbedre behandlingstid på infrastruktur-utbygginger

Helsinki Kommune sin utbyggingsavdeling (Stara) og Infrakit Group Oy har signert en samarbeidsavtale for å få til raskere veibyggingsprosjekter, og forbedre håndteringen av prosjekterte data. Å få til utbygginger av høy kvalitet er målsetningen med prosjektet, gjennom bedre styring og tilgjengelighet av dataene i ulike faser av arbeidsprosessene. Samtidig vil Stara og Infrakit Group skape en kultur for digitalisering i byggebransjen. Prosjektet har også som mål å etablere skalerbare driftsmodeller som kan tas i bruk på andre prosjekter. Samarbeidspartnerne er fast bestemte på å demonstrere fordelene ved modellbasert bygging og digitalisering i en reell byggeprosess.

Aalto-universitetets «Toimivat katuhankkeet» (Suksessfullt veiarbeid) forskningsprosjekt og sluttrapporten (Olli Seppänen, Antti Peltokorpi, Seppo Junnila og Liisa Mustonen, 2019) så på hvordan veiprosjekter implementeres i dag. Prosjektet fokuserte på å minimere ulemper forårsaket av veiarbeid, ved å redusere behandlingstidene. Resultatene antydet at utfordringer i gjennomføringen av veiarbeid er spesielt relatert til planlegging, datastyring og logistikk. I tillegg var det rom for forbedringer i prosessene rundt samarbeid, informasjonsflyt og byggeplassers sanntidssituasjon. Prosjektoppsummeringen understreker at det bør tildeles tilstrekkelige ressurser til prosjekteringsfasen, særlig pilotprosjekter. På lengre sikt bør også nye teknologier tas i bruk. Å kartlegge og samle grunnlagsdata systematisk og ta hensyn til hele anleggsfasen, vil også skape bedre fremdriftsplan og flyt i utbyggingsfasen av vei og VA-prosjektene. Andre viktige momenter inkluderte overvåkning i sanntid av fremdrift på anleggsplassen, og presentere situasjonen systematisk. (Olli Seppänen, Antti Peltokorpi, Seppo Junnila og Liisa Mustonen, 2019).

Infrakit Group Oy ble grunnlagt i 2010, og har utviklet en skytjeneste for lagring av alle digitale grunnlag, prosjektering og dokumentasjon i infrastrukturprosjekter. Ideen til en slik plattform stammet fra en studie om anleggsautomatisering, utført ved universitetet i Oulu. Selv den gangen konkluderte forskningen med at ineffektiv og rigid kommunikasjonsflyt hindret anleggsprosjekters fremgang.

Infrakit kan redusere de fleste forsinkelser i anleggsfasen og feilbygging forårsaket av manglende informasjon. I tillegg til å forbedre informasjonsstyringen, understreker Infrakit Group viktigheten av bærekraftig utvikling i byggebransjen. For eksempel kan utslipp fra utbyggingsprosjekter reduseres gjennom optimalisering og effektivisering. Data som er lagret i Infrakit-plattformen kan brukes til å spare ressurser: Tid, utgifter og materialer.

Helsinki Kommune sin utbyggingsavdeling (Stara) leverer infrastruktur og logistikktjenester for byen. Stara har mange års erfaring med bygging, drift og vedlikehold av gater og parker. Stara bygger og vedlikeholder dessuten lokaler eid av Helsinki, slik som skoler og barnehager. I tillegg vedlikeholder Stara naturmiljøene, de urbane skogene og kystfarvannet i Helsinki.

Hannu Halkola, direktør for avdeling for bygging av infrastruktur og rådgivning i Stara, kommenterer samarbeidet på denne måten: «Vi har forsøkt en bruke andre systemer, men Infrakit er den desidert beste. Infrakit er en komplett løsning, og er en god partner for oss som er byggherre.»

Ilkka Tieaho, VP for BIM tjenester hos Infrakit Group, oppsummerer målene for samarbeidet slik: «Infrakit tilbyr støtte for bpde metodikken og produktet, alt i en komplett løsning. Jobben vår er å hjelpe kundene med å lykkes, ved hjelp av vår plattform og våre eksperter. Stara startet dette prosjektet, og vi leverer nå all støtten vi lovet, i hvert trinn i prosjektet. Vi hjelper Stara med å implementere resultatene av prosjektet ut til alle prosjekter i kommunen, og skal fokusere på eventuelle utfordringer som oppstår.»

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo