Hvordan kan jeg bidra til en bærkraftig anleggsbransje?

Bærekraftighet. Ordet er en floskel i seg selv. Utfordringen for alle er å konkretisere det. Det vil si å finne sin nisje, sin misjon. Ikke forsøke løse alt selv. Men heller i samarbeid.
På samfunnsnivå er dette en en oppgave for byggherrer. På prosjektnivå en oppgave for anleggsentreprenører, prosjektledere og VDC-ansvarlig. På individnivå påvirker det din arbeidssituasjon.

Hvordan kan jeg bidra til en bærkraftig anleggsbransje?

Jeg kan ikke bidra med mye. Nesten ingenting vil jeg påstå. 

Samtidig er det veldig inspirerende å:

Tom Wilhelmsen og Erna Solberg avduker null-utslipp lastebiler. Spørsmålet er om hver bil har navn til en politiker?:)
Tom Wilhelmsen og Erna Solberg avduker null-utslipp lastebiler. Spørsmålet er om hver bil har navn til en politiker?:)
Besøk Tom Wilhelmsen her: tippbil.no og Bygg.no artikkel.

Via min arbeidsgiver Infrakit har vi laget teknologi du kan bruke til å løse en bitteliten del av den største utfordringen vi har de kommende årene: å bidra til å skape en bærekraftig anleggsbransje. 

Seriøst? 

Hva f**n mener du med bærekraftig anleggsbransje? Er ikke bærekraft og sustainability allerede en floskel? Det er jo bare marketing fluff som ikke betyr noe! 

Jeg er ikke uenig, og kan bare forklare hva det betyr for oss. Og vi har delt det opp i 3 nivåer, fordi vi hjelper byggherrer på samfunnsnivå, entreprenører på prosjektnivå og personer på individnivå. 

På samfunnsnivå

Med Infrakit kan en byggherrer planlegge og bygge prosjekter med mindre feilprosjektering og med mindre feilbygging. Ved å gjøre dataflyt enklere kan man redusere kompleksitet som skaper feil eller forsinkelser. 

He er to eksempler: 

  1. Vestre Toten Kommune kjøper inn prosjektering fra Norconsult. Prosjektleder Morten Flaglien kontrollerer prosjekteringen i en nettleser og ser alt sammen med sine kolleger i sanntid. Samtidig bruker de det ute i felt uten å kreve overtid fra sin innleide geomatiker. Overdreven prosjektering kan unngås, og konsulent kan levere riktig første gang. Alle får dra hjem fra jobb i tide og samfunnets midler brukes smartere. 
  2. Entreprenør Magne Sveen ser hva de skal bygge visuelt og bygger rett først gang. Selvsagt er det revisjoner når Magne Sveen begynner å grave. Men disse blir tilgjengelig for alle i sanntid. 

Når alle kommuner, Fylkeskommuner, Statens Vegvesen og BaneNOR kan dele info på en bedre måte enn eRoom, så blir prosjekteringsprosessen bedre og byggeprosessen blir bedre. Og dette er mer bærekraftig. 

Magne Sveen bygger modellbasert for Veste Toten Kommune.
Magne Sveen bygger modellbasert for Veste Toten Kommune. Besøk Magne Sveen her: www.msveen.no

På prosjektnivå

Infrakit reduserer sløsing i byggeprosessen. Det er 2 områder der Infrakit teknologien bidrar til å redusere sløsing: 

  1. Feilbygging! Som gjør at for mye materiell blir brukt. Ved å unngå feilbygging sparer prosjektet materialer. Lær for eksempel av Skarpnes Rør som bruker Infrakit til å produsere og levere materiell til AF Gruppen på E39 Kristiansand – Mandal. De gjør det enkelt med den samme modellen som ble prosjektert og bygget uten å måtte lære seg f.eks. Autocad. 
  2. Forsinkelser! Enten fordi en maskin ikke har 80-90% effektivitet, eller at dumpere kjører feil. Forsinkelser skaper økte utslipp fra maskiner og tapte penger til prosjektet. 

Med Infrakit kan utslippseffekten av maskiner til prosjektene måles. Det som kan måles kan optimaliseres og til slutt elimineres. 

Infrakit påvirker ikke hva slags maskiner prosjektet kjøper inn – dere står fritt til å bruke de maskiner du foretrekker. 

F.eks bør du kjøpe inn all massetransport fra Tom Wilhelmsen AS som har null-utslipps lastebiler. (https://www.facebook.com/tippbil.no/posts/2630295403852061/

 Skarpnes Rør bruker Infrakit BIM Hub til å produsere kummer og rør til E39 Kristiansand - Mandag for AF Gruppen. Dette gjøres rett fra samme modell som er prosjektert og bygget, og det er litt mer bærekraftig enn om noen skal produsere masse ekstraarbeid.
Skarpnes Rør bruker Infrakit BIM Hub til å produsere kummer og rør til E39 Kristiansand – Mandag for AF Gruppen. Dette gjøres rett fra samme modell som er prosjektert og bygget, og det er litt mer bærekraftig enn om noen skal produsere masse ekstraarbeid.

På individnivå

Sist, men ikke minst, hvordan hjelper Infrakit teknologien personer i bransjen? 

Det vi jobber mot er å gjøre dere i stand til å få kontroll over komplekse prosjekter og gi deg trygghet når prosjektet går som det skal.

Et konkret resultat av automatisering er at dere kan jobbe normale arbeidstimer. Og kunne dra hjem til familie og venner, om dere vil. Det mener vi er bærekraftig. 

Din og min misjon 

Bærekraftighet. Ordet er en floskel i seg selv.

Utfordringen for alle er å konkretisere det. Det vil si å finne sin nisje, sin misjon. Ikke forsøke løse alt selv. Men heller i samarbeid.

På samfunnsnivå er dette en en oppgave for byggherrer. På prosjektnivå en oppgave for anleggsentreprenører, prosjektledere og VDC-ansvarlig.

Og sist men ikke minst for deg selv, på individnivå. Hva betyr bærekraftighet for deg personlig i din arbeidssituasjon? Hva er det du verdsetter?

Vår misjon er å tilgjengeliggjøre prosjektinfo – enkelt og modellbasert – for anleggs-entrepenører og infrastruktur-byggherrer. Og på den måten unngå feilbygging og forsinkelser. 

Vi mener god og enkel “information management” er bærekraftig. Ikke i seg selv, men pga. resultatene det kan gi.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo