Infrakit er nå medlem i BA-Nettverket

Infrakit er nå medlem i BA-Nettverket

BA-Nettverket er en bransjeorganisasjon for Bygg- og Anleggsbransjen i Norge. De er flinke til å skape samarbeid og dele kunnskap – og det passer oss i Infrakit midt i blinken.

Vi håper å kunne bidra inn i nettverket.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss eller Inger Hokstad i BA-Nettverket!

Bli medlem!

Klikk her for å melde deg inn i BA-Nettverket!

Hva er BA-Nettverket?

BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter.

Vi har hovedfokus på samferdsel og infrastrukturprosjekter, dvs. «utomhus», men er også opptatt av godt samspill mellom bygg og anlegg.

BA-Nettverket arrangerer Nettverkstreff for å spre kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Vi har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt.