Infrakit Felt-Kit

INFRAKIT FIELD™: EN APP/WEB-APP FOR KS og BIM UTE PÅ ANLEGG.

SYNKRONISERES AUTOMATISK MED INFRAKIT BIM PLATTFORM, SLIK AT DU KAN SE MODELLER OG GJØRE DOKUMENTASJON (INNMÅLINGER, BILDER OG SJEKKLISTER) MED NETTBRETT / TELEFON.

Infrakit Felt Kit

Få en god start på prosjektet: Ha med grunnlag og planer ut på befaring, kontroller grunnlagsdata, mål inn det du trenger.

Ha med fagdata ut på anlegget: Ha tilgang til alle tegninger (PDF), fagmodeller og linjer (modeller), ta snitt, se høyder og stikk ut punkter.

Dokumentasjon: Gjør innmålinger, ta bilder og fyll inn sjekklister som synkroniseres inn i “BIM Hub’en” over nett.

 

Du har 4 alternativer for å få tilgang til anleggsprosjektet ute i felt:

 1. Infrakit Field Android App:  play.google.com/store/apps/details?id=fi.hohtolabs.kuuratablet&hl=en
 2. Infrakit Field iOS Light App: apps.apple.com/us/app/infrakit-field-lite/id1449904057
 3. Infrakit Field web-app: tablet.infrakit.com. (dvs. via nettleser)
 4. Via tilkoblet utstyr:
  • Her er det en rekke varianter: Maskinstyringssystemer og nyere stikkerutstyr er integrert og klart “out of the box”. Dropbox og MS Project Online er integrert. Kunder kan be oss om å lage integrasjon med CAD programvare og andre software / skytjenester. Ta kontakt: info@infrakit.com.

Under er mer spesifikk informasjon om Android Appen. Det spesielle med den er at man kan koble til GNSS-antenne og på den måten få cm-nøyektighet og kan dermed gjøre teknisk sjekk og kontroll av modellene og utført arbeid.

Med iOS app kan man ikke koble til GNSS-antenne.

Med web-app kan man ikke koble til GNSS-antenne, og heller ikke fylle og sende inn sjekklister/dokumenter.

Mer info om Android Appen under: 

Android App’en gjør livet på anlegget enklere:

 1. Gjør innmålinger m/cm-nøyaktighet

 2. Se og lever geometrisk kontroll automatisk fra felt

 3. Ta bilder m/kommentarer som georefereres og leveres automatisk

 4. Fyll inn sjekklister

 5. Se hvor gravemaskinene og lastebilene er, og ring dem.

 6. Tilgang til prosjektets 3D-modeller, kart, dokumenter og planer

 7. Se tverr-profiler og se faginfo som stasjon/profil/pel.nr, B-distanse, Z, dZ til modell, senterlinjer mm.

 8. Stikk ut punkter og flater.

 9. Se innmålinger fra andre (fra GPS, totalstasjon eller maskiner) på nettbrettet ditt i sanntid!

Forenkler og automatiserer:

 • Ta en innmåling – geometrisk kontroll er gjort automatisk.

 • Ta et bilde – lagret georeferert i kartet og tilgjengelig uten etterarbeid.

 • Fyll inn en sjekkliste – den er i kartet/”modellen” automatisk.

Hvordan få cm-nøyaktighet ?

 1. Last ned Infrakit Android App på ditt nettbrett/telefon.

 2. Koble til en GNSS-antenne (under ser du liste for antenner vi har fått testa i Norge hittil)

 3. Thats it! Nå har du cm-nøyaktighet på telefonen/nettbrettet ditt.

Ha tilgang til all info fra maskiner, modeller og mennesker. Felt Kit synkroniserer automatisk og sender data til infrakit.com i sanntid.

“Automatiserer høsting av info fra felt. Til bruk i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av anleggsprosjekt.

Følgende GNSS-ANTENNER har vi fått sjekket i Norge:

MERK: I prinsippet fungerer alle GNSS-antenner som kan sende RTK posisjon som NMEA over bluetooth til Android. (iOS har begrensninger på dette området). Når det er sagt er det nyttig å teste en konkret antenne for å være 100% sikker på at din antenne funker som ønsket. Det er også en mulighet å koble til via produsentens egen app, men dette må sjekkes og testes skikkelig.

Direkte oppkobling via bluetooth direkte inn på Infrakit FIELD™ App

 • GG04+ fra Leica (info)

 • Geomax Zenith 35 Pro m/Radio (produktark: se fra side 5 for oppsett)

 • UFO GNSS antenne fra L5 Navigation.

 • Trimble R80

 • Spectra SP80

 • Septentrio Altus NR2 og NR3

 • CHC i80

Posisjon sendes fra produsentens egen App til Infrakit App: 

 • Leica GG03 og GG04: kobles til via Leica Zeno Connect App. OBS: PDOP, Pos.Type og #satelitter er ikke tilgjengelig.

 • Spectra SP60: Via Spectra SPace App.

MERK: Dessverre har vi tidligere “lovet” at alle GNSS antenner som sender NMEA over bluetooth skal kunne kobles til. Av ukjente grunner er ikke dette alltid tilfellet, så vi ønsker at du tar kontakt med oss om du har en antenne du vil koble opp. Så kan vi sjekke for deg. Evnt. kan du bare forsøke selv 🙂  Ta kontakt på: 48078230 eller anders.tiltnes@infrakit.com

Ønsker du pakkeløsning? Den inneholder:

 • GNSS-rover (eller bruk din egen)

 • 2m stang (eller bruk din egen)

 • Skikkelig Android nettbrett for anleggsbruk (eller bruk din egen telefon/tablet)

 • Holder for å feste nettbrettet til stanga. Kontakt Arild Moen i thandel.no.

 • SIM-kort m/abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

 • CPOS abonnement (brukere holder vanligvis dette selv)

Ta kontakt for pris.