Møt oss på: Teknologidagene, Trondheim | 22.-24. okt DKT 2019, Oslo | 29.-30. okt VA-Dagene, Trondheim | 30.-31. okt

På infrastrukturprosjekt kan det ta lang tid før du får info om prosjektfremdriften. Det er et problem og fører til mye venting, at maskiner står stille og dyre feil kan skje – samt generelle forsinkelser. En annen utfordring er at du ikke vet hva som skjer i prosjektet før dager, uker eller måneder senere.

HØRES DETTE KJENT UT?

DET TRENGER IKKE VÆRE SLIK

Infrakit kobler sammen mennesker, maskiner og 3D/BIM-modeller på en samlende skybasert plattform

Infrakit er en plattform for håndtering av hele eller deler av et infrastrukturprosjekt. All informasjon gjennom alle prosjektets faser er samlet og delt i sanntid med invitert personell.

God kommunikasjon fjerner forsinkelser og misforståelser, og fører til raskere prosjektgjennomføring med bedre kvalitet og til lavere utgifter. 

cloud image

En sikker, skybasert plattform:

Det eneste du trenger for å få tilgang til og bruke Infrakit er internett og en nettleser. Ingen software eller plugins er nødvendig.

Sikkerhet er viktig! Infrakit cloud connection bruker den siste teknologi for sikkerhet og kryptering og data er lagret på sikre servere (ISO 27001 IT Security Certificate).

inflakit cloud illustration

INFORMASJONSFLYT
Hvor som helst - når som helst - på alle enheter

Infrakit OFFICE™

Bruk Infrakit i en nettleser så er du ikke knyttet til tid eller sted når du ønsker oversikt eller tilgang til prosjekdata.

Se prosjektfremdrift og håndter geometrisk kontroll. Se maskiner i sanntid – as-built innmålinger bli automatisk samlet inn fra felt.

Med Infrakit har du en plattform som sørger for at prosjekteier, formann, landmåler og konsulent har tilgang til den samme, oppdaterte informasjonen – alltid.

Infrakit FIELD™

Last ned og bruk våre apper (eller mobilversjonen av infrakit.com), og ta med deg alle prosjektdata (datagrunnlag, 3D/BIM-modeller, foto og innmålinger mm.) ut på anlegget.

Infrakit sine GIS funksjoner viser brukerne nøyaktig hvor de i BIM-modellen og hvor alt annet befinner seg.

Ta georefererte bilder med egen telefon  – de plasseres i BIM-modellen uten noe etterarbeid. Infrakit lagrer koordinater, kommentarer og tid-/brukerstempel automatisk.

contact person photo

Vi slår gjerne av en prat om ditt prosjekt. Ring eller send en e-post.

Anders Tiltnes
Ansvarlig for metodikk og implementering, Norge

+47 480 78 230

Hvordan fungerer Infrakit?

1. Bruk en nettleser og last opp grunnlagsdata, 3D/BIM-modeller, tegninger og filer til Infrakit.com

Brug drag&dropp rett fra dine CAD-software eller harddisken. Da er det enkelt å legge inn grunnlagsdata, terrengmodell, fagmodeller, tegninger, NVDB, FKB, matrikkel, fastmerker, filer mm. Bare drag&drop prosjektdata inn i nettleseren, så er de samlet og tilgjengelig på en skytjeneste. Eller bruk vårt API for automasjon. 

Skjer det endringer underveis? Dra inn en oppdatert fil. Versjonshistorikk blir bevart og lagret. 

VISSTE DU AT du kan dra inn en .zip-fil med mappestruktur og alle prosjektdata? Infrakit.com laster opp og pakker ut alt automatisk på noen sekunder. 

2. Samle og se oppdatert prosjektdata på Infrakit OFFICE™

Del prosjektfremdrift med alle relevante personell på kontor med Infrakit OFFICE™.

Samtidig prosjektering? Helt topp – eksporter nye versjoner fra CAD-programmet og tilgjengeliggjør dem for prosjektet. 

VISSTE DU AT vi har et API som dere kan koble dere opp mot. Da kan vi automatisere prosesser sammen for enda enklere dataflyt. 

3. Koble til maskiner og anleggsutstyr med Infrakit LINK™

Integrer alle maskiner og utstyr i prosjektet med Infrakit LINK™

Infrakit har ferdig integrasjon med nesten alle maskinstyringsleverandørene*. Den første integrasjonen ble laget i 2010. Du kan se maskinene i kartet, sende modeller til dem, se hva de jobber med og automatisk få innmålinger tilbake fra maskinene. Dette sparer veldig mye tid for landmålere. Og formen kan også se hva som måles inn! 

VISSTE DU AT maskinintegrasjon er noe DU kan benytte deg av. Ta kontakt for å koble til!

*Per Q2-2019 kan du få integrasjon med: Leica ConX, Novatron, Trimble TCC, Topcon Sitelink3D, Digpilot og Sandvik. 

4. Ta med deg prosjektdata og gjør dokumentasjon med Infrakit FIELD™ App

Ha tilgang til all prosjektdata ute på anlegget eller befaring med Infrakit FIELD™ Android/iOS/web app på et nettbrett. Ta georefererte bilder med notater. Gjør innmålinger og geometrisk-kontroll med ditt Android nettbrett. 

Vi utvikler apper som synkroniseres automatisk med Infrakit plattformen. Bruk en smarttelefon eller nettbrett i felt så kan du automatisk høste data og ha tilgang til info, tegninger, BIM-modeller mm. 

VISSTE DU AT appene er GRATIS om du har en Infrakit-bruker. Les mer og last ned appen her

5. Se dokumentasjon og fremdriften på en sentralisert plattform/nettløsning.

Se dokumentasjon (lastlister, sjekklister, bilder, innmålinger, geometrisk kontroll), fremdrift og håndter og godkjenn geometrisk kontroll fortløpende og i sanntid. Ta beslutninger basert på hva som faktisk skjer ute på anlegget.

VISSTE DU AT Infrakit.com er en nettside. Så du kan ha tilgang fra telefon, nettbrett eller kontor. 

VISSTE DU at Infrakit.com kan være din komplette database for innmålinger og foto i prosjektet? Samle dataene i felt, og de ligger klar i Infrakit automatisk. Null etterarbeid er nødvendig! 

6. Gjør sluttdokumentasjon og overlevering raskere - evnt. bruk Infrakit til FDV

Når dokumentasjonen er samlet fortløpende ligger alt klart til sluttdokumentasjonen. Digital overlevering kan gjøres på dager/uker istedet for måneder. 

Når alt er samlet på én plattform går overlevering veldig raskt. Og mye kan faktisk automatiseres slik at det leveres fortløpende! 

VISSTE DU AT vi har erfaring med at entreprenører med Infrakit har gjort overlevering på 2-3 uker istedet for 3-4 måneder som var forventet. Ville det vært en fordel for ditt prosjekt?

Vil du vite mer?