Prismodell

Prismodell

Start reisen mot full digitalisering med produktet BASIC. Velg PRO om du ønsker å skape automatikk og kvalitetssikring i infrastrukturprosjekter der konsulent bruker BIM eller 3D maskinstyring er i bruk.

BASIC

999 kroner /per måned/bruker

 • Visuell informasjonshåndtering (kart, modeller, dokumenter og bilder)
 • 2D Kart og ortofoto
 • Posisjonering av anleggsmaskiner og utstyr
 • PDF-rapporter (f.eks. sjekklister, risikoanalyser, ytre miljø, KS etc.)
 • 3D viser
 • Lagrede visninger
 • Tverrprofil, frisnitt og lengdeprofil

PRO

Få et tilbud

 • Alt i BASIC i tillegg til:
 • Få automatisk se fremdrift og kvalitet fra maskinstyring, GNSS og alt landmålingsutstyr.
 • Se innmålinger på kartet, i 3D, samt i profiler, frisnitt og lengdeprofiler.
 • Geometrisk kontroll
 • Maskiner
 • Massetransport
 • Mengder
 • Fremdrift

Spesialprodukter

Massetransport

Automatiser innsamling av lastlister og se i sanntid all massetransport i prosjektet. Sjåfør får et anleggskart på telefon/nettbrett som de kan kjøre etter. Dere på kontoret får se massetransport, kjøresyklus, og kan oppnå en raskere faktureringssyklus. Co2-utslipp kan utledes fra sanntidsdata.

Landmåling

Infrakit LANDMÅLING er en skybasert plattform og landmålingsapp for Android. Alle smart-antenner med bluetooth og NMEA-ut kan kobles til for å oppnå RTK-nøyaktighet på Infrakit FIELD App. Innmålinger, bilder og sjekklister fra appen kommer automatisk inn til BIM-Hub’en og vises i kart og i snitt, slik at kollegaer kan se hva som er utført uten etterarbeid.

BIM rådgiving

Infrakit tilbyr rådgiving for entreprenører og byggherrer som ønsker å forenkle informasjonshåndtering i sine anlegg- og infrastrukturprosjekt. Infrakit er partnere med og integrerer med alle CAD, skytjenester og anleggsutstyr/-maskiner, og kan derfor bistå med å automatisere og forenkle prosjektering og bygging av små og store prosjekt. Også små utbygginger kan få hjelp på en lønnsom måte.

Infrakit BASIC

Informasjonshåndtering i lomma.

 • Finn all prosjektinfo enkelt fordi alt er posisjonert. Kartvisningen er forsterket med planer, DWG-kart, tegninger, modeller og ortofoto*
 • Få kontroll på alle bilder og fyll inn sjekklister med Infrakit FIELD™ App. Ønsker du enkel og effektiv innhøsting av saker, sikkerhet og kvalitetshåndtering?
 • Få en nettleserbasert, tverrfaglig og åpen 3D samarbeidsmodell. Inkl. lagrede visninger, profiler og tverrsnitt. Dette muliggjør tverrfaglig modellsjekking av alle fag.
 • Åpenheten gir prosjektet ditt forbedringer i kvalitet, kostnader og byggetid.

* for å prosessere ortofoto til WMTS-tjeneste kreves Infrakit WMTS utvidelse.

Infrakit PRO

Plattform for modellbasert anleggsprosjekt

 • Gi prosjektmedlemmer tilgang på sanntidsinfo fra alle anleggsmaskiner, integrerte apper, og tilkoblet landmålingsutstyr. Nyttig både i planlegging og bygging av prosjekter.
 • Få dokumentasjon koblet mot prosjekterte modeller automatisk. Det er tidsbesparende å få geometrisk kontroll automatisk.
 • Dermed har prosjektet fremdrift og kvalitet på det dere har bygget i sanntid.
 • Alt enkelt tilgjengelig ved å logge inn på en nettleser.
 • Integrerte anleggsmaskiner og integrert massetransport med lastebiler/dumpere, sammen med mengder & fremdrift gir store muligheter for sanntidsovervåking av anlegget.
 • I skjemaet under kan du bestille en måned uten bindingstid.