Produkt

Plattform for dine anleggsprosjekter

Infrakit er en plattform med flere bruksområder. Det er enkelt å starte, også når du ikke har 3D modeller eller BIM. Infrakit løser problemet med informasjonshåndtering.

Ta kontakt for en prat om hvordan du kan forenkle planlegging, bygging og dokumentasjon av dine prosjekter.

Infrakit prosjektplattform kan gi deg fremdrift og kvalitet i planlegging og bygging av anleggsprosjekt.

BASIC

999 kroner /per måned/bruker

 • Visuell informasjonshåndtering (kart, modeller, dokumenter og bilder)
 • 2D Kart og ortofoto
 • Posisjonering av anleggsmaskiner og utstyr
 • PDF-rapporter (f.eks. sjekklister, risikoanalyser, ytre miljø, KS etc.)
 • 3D viser
 • Lagrede visninger
 • Tverrprofil, frisnitt og lengdeprofil

PRO

Få et tilbud

 • Alt i BASIC i tillegg til:
 • Få automatisk se fremdrift og kvalitet fra maskinstyring, GNSS og alt landmålingsutstyr.
 • Se innmålinger på kartet, i 3D, samt i profiler, frisnitt og lengdeprofiler.
 • Geometrisk kontroll
 • Maskiner
 • Massetransport
 • Mengder
 • Fremdrift

Spesialprodukter

Massetransport

Automatiser innsamling av lastlister og se i sanntid all massetransport i prosjektet. Sjåfør får et anleggskart på telefon/nettbrett som de kan kjøre etter. Dere på kontoret får se massetransport, kjøresyklus, og kan oppnå en raskere faktureringssyklus. Co2-utslipp kan utledes fra sanntidsdata.

Landmåling

Infrakit LANDMÅLING er en skybasert plattform og landmålingsapp for Android. Alle smart-antenner med bluetooth og NMEA-ut kan kobles til for å oppnå RTK-nøyaktighet på Infrakit FIELD App. Innmålinger, bilder og sjekklister fra appen kommer automatisk inn til BIM-Hub’en og vises i kart og i snitt, slik at kollegaer kan se hva som er utført uten etterarbeid.

Rådgiving

Infrakit tilbyr rådgiving for entreprenører og byggherrer som ønsker å forenkle informasjonshåndtering i sine anlegg- og infrastrukturprosjekt. Infrakit er partnere med og integrerer med alle CAD, skytjenester og anleggsutstyr/-maskiner, og kan derfor bistå med å automatisere og forenkle prosjektering og bygging av små og store prosjekt. Også små utbygginger kan få hjelp på en lønnsom måte.

Infrakit BASIC

Informasjonshåndtering i lomma.

 • Finn all prosjektinfo enkelt fordi alt er posisjonert. Kartvisningen er forsterket med planer, DWG-kart, tegninger, modeller og ortofoto*
 • Få kontroll på alle bilder og fyll inn sjekklister med Infrakit FIELD™ App. Ønsker du enkel og effektiv innhøsting av saker, sikkerhet og kvalitetshåndtering?
 • Få en nettleserbasert, tverrfaglig og åpen 3D samarbeidsmodell. Inkl. lagrede visninger, profiler og tverrsnitt. Dette muliggjør tverrfaglig modellsjekking av alle fag.
 • Åpenheten gir prosjektet ditt forbedringer i kvalitet, kostnader og byggetid.

* for å prosessere ortofoto til WMTS-tjeneste kreves Infrakit WMTS utvidelse.

Infrakit PRO

Plattform for modellbasert anleggsprosjekt

 • Gi prosjektmedlemmer tilgang på sanntidsinfo fra alle anleggsmaskiner, integrerte apper, og tilkoblet landmålingsutstyr. Nyttig både i planlegging og bygging av prosjekter.
 • Få dokumentasjon koblet mot prosjekterte modeller automatisk. Det er tidsbesparende å få geometrisk kontroll automatisk.
 • Dermed har prosjektet fremdrift og kvalitet på det dere har bygget i sanntid.
 • Alt enkelt tilgjengelig ved å logge inn på en nettleser.
 • Integrerte anleggsmaskiner og integrert massetransport med lastebiler/dumpere, sammen med mengder & fremdrift gir store muligheter for sanntidsovervåking av anlegget.
 • I skjemaet under kan du bestille en måned uten bindingstid.