Infrakit BASIC

I skjemaet under kan du bestille en måned uten bindingstid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Trekk Basic Pro
Visuell informasjonshåndtering (kart, modeller, dokumenter og bilder)
2D Kart og ortofoto
Posisjonering av anleggsmaskiner og utstyr
PDF-rapporter (f.eks. sjekklister, risikoanalyser, ytre miljø, KS etc.)
3D viser
Lagrede visninger
Tverrprofil, frisnitt og lengdeprofil
Få automatisk se fremdrift og kvalitet fra maskinstyring, GNSS og alt landmålingsutstyr.
Se innmålinger på kartet, i 3D, samt i profiler, frisnitt og lengdeprofiler.
Geometrisk kontroll
Maskiner
Massetransport
Mengder
Fremdrift