Infrakit PRO

Få et tilbud

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din. Bestill en demo med Toni.

Trekk Basic Pro
Visuell informasjonshåndtering (kart, modeller, dokumenter og bilder)
2D Kart og ortofoto
Posisjonering av anleggsmaskiner og utstyr
PDF-rapporter (f.eks. sjekklister, risikoanalyser, ytre miljø, KS etc.)
3D viser
Lagrede visninger
Tverrprofil, frisnitt og lengdeprofil
Få automatisk se fremdrift og kvalitet fra maskinstyring, GNSS og alt landmålingsutstyr.
Se innmålinger på kartet, i 3D, samt i profiler, frisnitt og lengdeprofiler.
Geometrisk kontroll
Maskiner
Massetransport
Mengder
Fremdrift