Prosjektplattform

Infrakit – prosjektplattform for infra- og anleggsprosjekt

Infrakit kobler prosjektdeltakere til et felles informasjonsstyringssystem.

Takket være åpne formater og skyteknologi muliggjør Infrakit forbedret informasjonsflyt og samarbeid for alle i infra- og anleggsprosjekter. Infrakit har en intuitiv visuell tilnærming ved at all informasjonen er tilgjengelig på et kart eller via automatiserte rapporter. Dette sikrer at hele teamet ditt jobber med felles forståelse av prosjektet og har oppdatert informasjon lett tilgjengelig i nettleser – også ute på anlegget eller på reise. Ingen installasjon eller plugins er nødvendig for Infrakit. 

Anbudsgrunnlag og tilbudsskriving

I anbudsfasen kan du bruke modeller og tegninger sammen med din posisjon når du er ute på befaring, med Infrakit FIELD app. Dokumenter observasjonene dine med bilder som blir georefererte i kartet automatisk. Ha tilgang på PDF-filer og fyll ut sjekklister på stedet for sikkerhetsrapporter, risikovurdering eller annet du trenger å rapportere. Mål inn ting med cm-nøyaktighet med Infrakit FIELD app. Prosjektoversikt får du med egne ortofoto fra drone, punktskyer og terrengmodell eller eksisterende situasjon.

Prosjektering

I prosjekteringsfasen hjelper Infrakit deg med samarbeid ved å ha lagrede visninger i tverrfaglig modell tilgjengelig, i nettleser uavhengig av prosjekteringssoftware. Kraftig 3D-visualisering kombinerer BIM og GIS data sømløst i nettleser. Sjekk om prosjekterte modeller er byggbare med innebygget modell-sjekker, tverrprofill og frisnitt. Ved å bruke Infrakit kan entreprenør/byggherre være sikker på at de får levert det som er prosjektert/bestilt.

Byggefasen

Infrakits fulle kraft slippes løs i byggefasen av et anlegg. Infrakit kobler sammen prosjektmedlemmer og maskiner med mobile enheter, landmålerutstyr og integrasjon med maskinparken.  Infrakit har integrasjon med de fleste maskinstyringssystemer og gir statistikker på bruk. Med Infrakit sikrer du at feltarbeidere kan bruke modellene uten ekstraarbeid, og de har alltid siste versjon. Sanntids fremdrift og kvalitet vises fra dokumentasjon som høstes inn automatisk fra felt. Maskindata og massetransport kan kobles sammen med fremdriftsplaner (f.eks. med integrasjonen med MS Project Online) for å få maksimal effektivitet ut av anlegget.

Byggherrer og prosjektledere

Byggherrer og prosjektledere drar nytte av Infrakit fordi prosjektet blir bygget ferdig på rett tid og innenfor budsjett. Kvaliteten forbedres på grunn av automatisk fremdriftsovervåkning som tillater full digital gjennomsiktighet – helt ut til bruk av BIM/modell ut i anleggsmaskinene. Fordeler er forbedret arbeidsflyt, byggearbeidene utføres med 3D modeller / BIM, enklere implementasjon av VDC, reduksjon av feilbygging og omarbeiding, og maskinenes ventetid reduseres drastisk, som kan føre til mindre CO2-utslipp på prosjektet.

Fordeler

Med en felles, sentralisert nettbasert plattform har prosjektmedlemmer tilgang til oppdatert prosjektinfo i kart, snitt, 3D. Informasjon kan tilgjengeliggjøres i sanntid, noe som kan øke effektiviteten og fjerne feil og dobbeltarbeid. Ved å også samle all dokumentasjon (innmålinger, bilder, sjekklister fra ulike kilder/apper) på samme plattform får du en intelligent fremdrift og prosjektkvalitet i sanntid. Denne innovative tilnærmingen fjerner misforståelser og forsinkelser i kommunikasjonen. Dette kan resulterer i raskere prosjektgjennomføring, færre feil og bedre kvalitet. Og store prosjektbesparelser.

Du vet i sanntid hva som skjer ute på anlegget

Prosjektet fullføres med færre feil og forsinkelser

Intelligent prosjektinfo er tilgjengelig til bruk nå og i fremtiden (overlevering og FDV) – på alle enheter