CASE: Byen Lahti – Suoniitynkatu, en gate i et boligfelt

“Hvis jeg skal beskrive Infrakit med ett ord vil det være: enkelt” – Petri Honkanen, landmålingssjef i Lahti

CASE: Byen Lahti – Suoniitynkatu, en gate i et boligfelt

Utgangspunkt og behov:

Lahti logo“Dette prosjektet, Suoniitynkatu, omfatter en 450 lang veg i et boligfelt med ny vannledning til boligene” sier Petri Honkanen, landmålingssjef i Lahti.
“Noe av det mest utfordrende i dette prosjektet er å ha god nok fremdrift. Suoniitynkatu er èn enkel gate uten omkjøringsmuligheter. Allikevel lyktes vi med å organisere trafikk til og fra boligene”.

“Prosjektet skulle gjennomføres med et stramt tidsskjema. Byggestart var 1. Juli og gaten skulle være tilnærmet ferdig 1. September. Endelig sluttdato for prosjektet inkludert papirarbeid var 1. Oktober”.

Busy worksite: two 3d machine-controlled excavators, GNSS surveying and workers.

Travel arbeidsplass: to gravemaskiner med maskinstyring, GNSS innmåling og arbeidere.

Løsning:

Prosjektet hadde totalt 10-12 Infrakit lisenser. Byen Lahti og kontraktøren hadde hver 3 lisenser. I tillegg fikk konsulenter og rådgivende ingeniører lisenser som de brukte ved besøk på anlegget.

“Prosjektlederen har mange ansvarsområder i forskjellige prosjekter. En av prosjektlederne har omkring 40 forskjellige prosjekter på pulten sin. I praksis fører dette til mindre oppfølging ute på anlegget i de forskjellige byggefasene. For eksempel kan dette resultere i at viktige detaljer bli feilaktig bygget og godkjent og i etterkant føre til store diskusjoner om hvorfor dette skjedde” påpeker Honkanen.

“Infrakit frigjør store deler av tiden til prosjektlederen slik at feil som nevnt tidligere kan unngås. I det store bilde bidrar Infrakit til god flyt mellom prosjekteringsfase og byggefase, noe som gjør at alt bindes sammen til èn enhet og det er ikke annet enn positivt”

“På Suoniitynkatu-prosjektet er det i bruk to gravemaskiner med Novatron maskinstyring. Vi har i sanntid oversikt over maskinenes nøyaktige posisjon og ser til enhver tid hvilken modell de jobber med. Jeg kom nettopp fra kontoret og der så jeg ved hjelp av Infrakit at maskinene jobber med en VA-grøft”.

 

Fordeler:

Viewing designs and as-builts on the site

Ser på modellene og “as-builts” ute på anlegget

“Når prosjektansvarlige har flere prosjekt gående til samme tid – i tillegg til at de har flere roller – hjelper Infrakit til ved å ha en åpen plattform. Det faktum at man i sanntid med Infrakit kan følge med hvilke faser i prosjektet det jobbes med og hva som er ferdig bygget er ekstremt verdifullt for oss. Ved hjelp av BIM-basert gjennomføring og Infrakit får du virkelig følelsen av et åpent og ærlig samarbeid mellom de forskjellige partene”.

“Ved hjelp av Infrakit kan man virkelig forbedre oppfølgingen av prosjektet. Programvaren er et meget godt verktøy og det frigjør mye tid som før ble brukt til oppfølging av forskjellige arbeider”.

“Jeg er vant med å bruke Android-baserte applikasjoner fra før, så det å lære hvordan Infrakit fungerer har vært enkelt” forteller Henry Romppanen, prosjektleder i TL-Infra Ltd. “Når jeg er ute på anlegget tar jeg bilder med min tablet og jeg ser på oppdaterte modeller direkte fra Infrakit”.

Petri Honkanen fortsetter: “Bildefunksjonen i FIELD™ appen – bilde knytter seg til riktig posisjon hvor det ble tatt – legger vekt på åpenhet og får klarhet i ting som kunne ført til store uenigheter. Georefererte bilder som Romppanen og entreprenøren har tatt underveis gir eksakt posisjon til, for eksempel, rørledningsskjøter”.

“Hvis du legger merke til noe som ikke er som det skal på et bilde kan du lokalisere feilen i terrenget ved hjelp av eksakte koordinater. Før vi brukte Infrakit kunne det hende vi måtte tippe eksakt lokasjon. Bilder ble tatt den gangen også, men hvor bildet ble tatt var vanskelig å huske når man har hundrevis av de og prosessen var mer tidkrevende. Hvis jeg skal beskrive Infrakit med ett ord vil det være: enkelt

Forskjell fra tradisjonelle metoder:

Project is implemented on BIM, so it will be finished as designed

Prosjektet gjennomføres med BIM modeller slik at det fullføres som prosjektert

“Under anbudskonkurransen ble modellene delt med entreprenørene ved hjelp av Infrakit. Før var grunnen til den største prisforskjellen mellom entreprenører hvordan de utførte masseberegning i de forskjellige lagene. Nå ligger modellene åpent for alle og masseberegning vil alltid være basert på den samme modellen”.

“Byggherre er ofte interessert i, for eksempel, de forskjellige lagene i veien, “as-built”. Når data ble sendt til meg før Infrakit – det kunne være rundt 500 innmålinger – tok det ofte lang tid å gjennomføre geometrisk kontroll for å avdekke eventuelle avvik”.

“Før måtte jeg kontrollere “as-built” innmålingene manuelt mot modellen. Nå, når jeg ser “as-built” innmålingene i Infrakit, er nøyaktigheten utmerket. Forskjellen mellom modellen og “as-built” er kun en til to centimeter. Prosjektlederens egne målinger stemmer med den oppnådde nøyaktigheten”.

 

Vil du anbefale Infrakit?

“Ja, jeg vil – og faktisk så har jeg allerede anbefalt det. Prosjektgjennomføringen blir åpen og ærlig og arbeidsdagen blir mer effektiv nå enn før”.

“Jeg ser ingen andre muligheter for hvordan infrastruktur prosjekter skal gjennomføres i fremtiden enn en kombinasjon hvor maskinstyring brukes ute på anlegget og et system som Infrakit til å organisere hele prosjektet. Det finnes ingen andre måter å gjennomføre et infrastruktur prosjekt på. Dette er måten å jobbe på, jeg kan ikke forestille meg noe annet”.

 

 

Infrakit logo

 

Publisert 16.9.2016

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo