CASE: Destia – Riippa-Eskola Dobbeltsporet jernbane

“Infrakit muliggjør administrering av data. Alle har enkelt tilgang til den samme informasjonen – det er det viktigste”
– Mika Jaakkola, Utviklingsleder i Destia

CASE: Destia – Riippa-Eskola Dobbeltsporet jernbane

Utgangspunkt:

Destia logoDestia har alltid vært langt fremme når det gjelder teknologisk utvikling av byggeprosesser og har et mål om å være en pionèr i utnyttelse av BIM i anleggsbransjen.

“Riippa-Eskola RU2 er et godt eksempel på BIM-basert vegbygging og utnyttelse av den nyeste teknologien. Med erfaringer fra dette prosjektet er de mest funksjonelle arbeidsmetodene også tatt i bruk på andre prosjekter”, sier Mika Jaakkola, Utviklingsleder i Destia.

 

Making of double-track railway

Bygging av dobbeltsporet jernbane

Behov:

I løpet av det siste tiåret har ikke Destia vært i tvil om at BIM-basert bygging av infrastruktur prosjekter er fremtiden. De har hele tiden vært inne på ideen om å utvikle et verktøy lignende Infrakit da behovet for et slikt verktøy er voksende. Det er slik Infrakit kom til verden, et samarbeid mellom Destia og Teemu Kivimäki, grunnlegger og direktør i Infrakit. Ideen ble utviklet – hvordan effektivisere bruken av modeller ute i felt.

“Allerede i anbudet for Riippa-Eskola ble byggherren opplyst om at vi ville utnytte bruken av BIM og banebrytende teknologi i en pilot på 2 kilometer. Svaret ble Infrakit og etter å ha brukt det på denne 2 kilometer lange piloten ble det fort klart at vi skulle bruke det på hele prosjektet”, sier Jaakkola.

Løsning:

“Destia bruker nå BIM-basert bygging for stort sett alle prosjekt hvor maskinstyring er i bruk. Infrakit er i bruk på de fleste av disse prosjektene”.

På selve Riippa-Eskola anlegget og hos organisasjonene tilknyttet prosjektet er det totalt ca 24 Infrakit bruker. Formenn har egne nettbrett for bruk av Infrakit ute i felt. De mest aktive brukerne er landmålere, anleggsledere og formenn.

 

Fordeler:

Machines on rails

Maskiner på jernbanen

“Infrakit muliggjør administrering av data. Alle har enkelt tilgang til den samme informasjonen – det er det viktigste”, sier Jaakkola. “Samtidig får anleggsledere oversikt over hvilke modeller som jobbes med til enhver tid og kan bruke “as-built” data til å gjennomføre kvalitetskontroller i sanntid. Dette var ikke mulig før”.

“Fra ledere sin synsvinkel blir arbeidsprosesser gjennomført med bedre flyt og effektivitet, de har kontroll på modeller og “as-built” data direkte fra felt, noe som fører til mindre behov for oppmøte på anlegget for å avklare problemer. Jeg ser modeller og “as built” data i sanntid på kontoret. Er det noe som ser rart ut kan jeg selv gå inn å sjekke om det er riktig utført. All informasjon er umiddelbart tilgjengelig”, sier Mikko Karvonen, anleggsleder i Destia.

“En ny brukergruppe er konsulenter. Det er enklere for de å kvalitetssikre sine data og dermed blir den totale kvalitetssikringen gjennomgående for hele prosjektet. Konsulentene ser sine modeller og “as-built” informasjon direkte fra Infrakit og på denne måten bruker verktøyet for kvalitetssikring. Den tradisjonelle metoden med bruk av Excel ark er mye mer strevsom enn å bruke Infrakit som gjør dataene godt synlig og blir brukt i sanntid. Prosessen med dataflyt mellom interessentene blir mer interaktiv og effektiv”.

Something old and something new.

Noe gammelt og noe nytt

“Gjennom bruken av Infrakit har vi oppdaget enda flere fordeler, som utnyttelse av modellene ved befaring – både konsulenter og byggherre kan se på modellene ved hjelp av nettbrett ute på anlegget”.

“Alt i alt har byggetiden gått ned ved utnyttelse av BIM: Når kunnskap og arbeidsprosesser smelter sammen gir Infrakit det hele en siste touch slik at prosjektet blir en suksess. Mengden feil og kostnader blir mindre samtidige som kvaliteten øker” forteller Jaakkola og Karvola.

 

Forskjellen fra tradisjonelle metoder:

Arbeidsmetoder har endret seg til noe annerledes. “Entreprenørene sier Infrakit er et ekstremt nyttig verktøy for å unngå ekstraarbeid med PDF`er og Excel ark. Det har resultert i betydelig bedre flyt i gjennomføringen av prosesser”, sier Karvonen.

“Tidligere var papirutskrifter den eneste metoden for å se at forskjellige målinger ble riktig utført – nå kan all relevant data vises i Infrakit for alle involverte. Før hadde vi meter på meter med permer på kontoret, men nå er all relevant data samlet på en plass”, forteller Heino Karjalainen, anleggsleder, ansvarlig for masseflytting.

“Endringer presenteres og revideres i løpet av prosjekter, og med Infrakit gjøres det fortløpende uten stans av arbeider og prosjektet oppdateres med “as-built” dokumentasjon. Infrakit muliggjør kontinuerlig kvalitetssikring i prosjektgjennomføringen, noe som er et stort fremskritt fra tidligere metoder” fremhever Jaakkola.

 

Earthmoving

Masseflytting

 

Vil du anbefale Infrakit?

“Ja. Destia vil utvide bruken av Infrakit til enda flere prosjekt”, sier Jaakkola.

“Vi er meget fornøyd med hvor raskt Infrakit teamet har respondert på våre behov og videreutviklet verktøyet”, legger han til. “Det finnes ingen lignende produkter på markedet”.

 

 

 

Destia er et finsk infrastruktur- og konstruksjonsselskap som bygger, vedlikeholder og planlegger vegprosjekt samt industri- og trafikkomgivelser. Destia er utførende på den ene delen av Kokkola-Ylivieska kontrakten basert på “Design & Build” modellen. Dette er Finland`s største “Design & Build”-bane prosjektet. Kontrakten omhandler renovering av en gammel bane og bygging av en ny bane som strekker seg over 30 kilometer. Prosjektleder er Risto Lippo. For mer informasjon trykk her: destia.fi/en/annual-report-2014/building-the-bigger-picture/riippa-eskola-double-track-railway

Infrakit kunde prosjekt 2016 (undertekst på Engelsk): youtu.be/jxyPH81Khyg

 

 

Infrakit_Logo_FullColor_DarkText_RGB

 

Publisert 27. April 2016.

 

 

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo