Infrakit er med på byggingen av gigaprosjektet Jokeri Light Rail, ny bybanering rundt Helsinki

Infrakit er med på byggingen av gigaprosjektet Jokeri Light Rail, ny bybanering rundt Helsinki

Jokeri Light Rail er en jernbaneforbindelse på 25 kilometer rundt Helsinki. Byrådene i Helsinki og Espoo godkjente i 2016 en prosjektplan, som la grunnlaget for planlegging og igangsetting av Jokeri Light Rail-anleggsprosjektet i juni 2019. Jokeri Light Rail erstatter busslinje 550, som nå brukes av rundt 40. 000 mennesker daglig.

Jokeri Light Rail vil ha 91.000 togturer på hverdager i 2030, og øke til 125.000 innen 2050. Byggetrinnet til Jokeri Light Rail har estimert ferdigstillelse i 2023, med oppstart av trafikk i 2024.

Rundt 91.000 togturer vil jernbanelinjen håndtere på hverdager i 2030. Innen 2050 vil forventede togturer komme opp i 125. 000 på hverdager.

En såkalt alliansemodell blir brukt til planlegging og bygging av Jokeri Light Rail, som betyr at byggherre, prosjekterende og entreprenør oppretter en felles organisasjonsform. Kundene er kommunene Helsinki og Espoo. Etter en offentlig anbudskonkurranse ble Rambøll Finland Oy, Sitowise Oy og NRC Finland valgt som prosjekterende. Entreprenørene er YIT Oy og VR Track Oy.

Jokeri Light Rail-anleggsplass. Foto: Jokeri Light Rail

Tomi Mäkelä fra YIT, som leder landmålingene i Jokeri Light Rail-prosjektet, er også en BIM koordinator i Infrakit Prosjektplattform. Mäkelä ser mange fordeler med å bruke Infrakit i dette modellbaserte prosjektet. “Vi bruker mange bilder i anleggsfasen. Formenn, ansatte og gravemaskinoperatører laster opp en jevn strøm med bilder av fremdriften til Infrakit. Vi har for tiden mer enn 10.000 bilder av prosjektet. Dette er et stort antall som øker hele tiden. Vi lager mapper for bildene, og det er også gjort så enkelt som mulig å legge til bilder i mappene.

“Vi har for tiden mer enn 10.000 bilder av prosjektet” – Tomi Mäkelä, Head Surveyor, Jokeri Light Rail

Infrakit gjør i tillegg samarbeidet lettere innenfor alliansen. “HSY kan se fremdrift av ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan byggingen utvikler seg. Infrakits WMS ortofoto har fått anerkjennelse, fordi ortofototene fra dronefoto gir et oppdatert situasjonsbilde,” sier Mäkelä. “I løpet av anleggsfasen kan formenn og anleggslederre også se bilder og WMS ortofoto fra droner i Infrakit når de er ute på anlegget, via nettbrettene sine.”

“HSY kan se fremdrift av ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan byggingen utvikler seg. Infrakits  flyfoto fra dronerhar blitt rost, ettersom de gir et visuelt og enkelt oppdatert situasjonsbilde,” sier Mäkelä.

Bygging av Jokeri Light Rail er et massivt prosjekt som må ta hensyn til flere utfordringer: “For eksempel lager vi sideveier for 550-bussruten og arbeider med byggearbeidene på gatene, noe som til tider kan være til hindre for fotgjengere og trafikkflyt. Likevel har folk forstått at det oppstår visse begrensninger og forsinkelser som følge av endret trafikkbilde,” sier Mäkelä.

Infrakits kartvisning av Oulunkylä. Foto: Jokeri Light Rail

Jokeri Light Rail-konstruksjon tar miljøspørsmål på alvor. Det tas hensyn til viktige naturområder langs jernbaneruten. I tillegg til å foreta natur- og miljøundersøkelser, har alliansen vurdert situasjonen for den tykkskallede elvemuslingen, flygende ekorn-habitater og fremmede arter. I tillegg til å vurdere biodiversitetsspørsmål, må byggingen eksempelvis ta hensyn til forurensede landområder og områder som inneholder sulfat.

Jokeri Light Rail-byggeplass ved siden av kjøpesenteret Sello. Foto: Jokeri Light Rail

I likhet med Jokeri Light Rail-alliansen jobber Infrakit med å skape mer bærekraftig infrastrukturbygging. Infrakit Groups administrerende direktør Teemu Kivimäki foretrekker å dele mer bærekraftig infrastrukturbygging i tre deler.

“På individnivå tilbyr vi infrastrukturbyggere et best mulig verktøy for datahåndtering. Infrakit gjør det mulig for byggherrer, prosjekterende og entreprenører å få tilgang til samme sanntidsvisning og informasjon. Når informasjon er delt på en enkel måte skaper det en bærekraftig arbeidssituasjon for hver ansatt. Vårt målet er at alle ansatte kan dra hjem til familiene sine til avtalt arbeidstid.”

” Når informasjon er delt på en enkel måte skaper det en bærekraftig arbeidssituasjon for hver ansatt. Vårt målet er at alle ansatte kan dra hjem til familiene sine til avtalt arbeidstid. “ – Teemu Kivimäki, administrerende direktør i Infrakit Group Oy

På prosjektnivå kan Infrakit Prosjektplattform bidra til nyttig datagrunnlag for bygging- og kvalitetssikringsformål. Siden alle nødvendige info er tilgjengelige i en enkelt skytjeneste, blir informasjon lettere å dele. Målet er mindre feilbygging og at materialressurser spares. Det er ikke bærekraftig å bygge mye feil.”

“På samfunnsnivå kan vi gjøre vår del for å minimere forsinkelser og uventede ekstrakostnader på prosjekter som kan være mindre eller store, slik som Jokeri Light Rail-utbyggingen. Dette sparer naturressurser og er lettere for sluttbrukere, når byggetidene ikke forlenges unødvendig. Fra et økologisk synspunkt inkluderer våre kjerneverdier lavere utslipp og holdbar infrastruktur av høy kvalitet,” oppsummerer Kivimäki.

Se her for ytterligere, jevnlig oppdatert informasjon om Jokeri Light Rail-konstruksjon.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo