PEAB bygger E6 Moelvkrysset

PEAB bygger E6 Moelvkrysset

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggselskaper. Bare i Norge har de omkring 1 800 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 8 milliarder kroner.

For tiden bygger de E6 Moelvkrysset. Her har de brukt Infrakit helt fra begynnelsen, i tillegg til å ha prøvd ut funksjonen med å streame inn ortofoto laget av droner.

Eirik Frimannslund er stikningsleder for dette prosjektet. Hans viktigste oppgaver er  BIM-koordinering, få modellene ut til produksjon og å sørge for at alt av dokumentasjon er i orden. Vi har tatt en prat med ham og er spesielt interessert i å høre om erfaringene han og teamet hans har gjort seg med Infrakit prosjektplattform.

Frimannslund var med på å anskaffe Infrakit til dette prosjektet. Han forteller at de hadde en rekke vesentlige føringer for systemet de så for seg.

«Vi ønsket å ha alt av maskinstyring på ett sted. Det samme gjaldt for bilder, modeller og oppdatering av nye versjoner».

Etter å ha vurdert forskjellige alternativ, falt valget på Infrakit prosjektplattform. Frimannslund ble introdusert for systemet under en konferanse. Nå bruker han og teamet hans det daglig.

Han mener det har fungert svært bra å innføre Infrakit. Infrakit hjalp til direkte med oppsettet og med opplæringen. Ikke minst trengte den eldre garde litt hjelp til å komme i gang med nye dataverktøy. Mange av lederne var ikke helt vant til slike systemer.

Frimannslund peker ut tre områder Infrakit har vært til ekstra god hjelp i dette prosjektet. Det gjelder håndtering av modeller ut til maskinstyring, kontroll av nøyaktigheten til gravemaskinene og massetransport/lasslister.

Den aller største fordelen er å ha alle maskinstyringstypene på ett sted.

«Før brukte vi flere programmer med ulike portaler. Det innebar at vi måtte legge ut modeller flere ganger. På Infrakit blir de samlet. I en totalentreprise som dette er det mange modeller og oppdateringer. I stedet for å gå gjennom fem ulike portaler, holder det nå med én. Samlet gir dette en mye mer effektiv maskinstyring».

E6 ved Moelven

Det andre Peab bruker Infrakit til er den ukentlige nøyaktighetssjekk av maskinene, også kalt kalibrering. Da kontrollerer de for eksempel at gravemaskinskuffene har riktig bredde og høyde. Infrakit har en funksjon som semi-automatisk sjekker nøyaktiheten på skuffa. Det eneste maskina må gjøre er å måle inn et kjentpunkt. Da lagrer Infrakit historikken og gir et varsel om det er utenfor nøyaktighetskravet.

Og så er det oppfølging av massetransport. I hele 2020 har Magnus Solberg en kollega av Frimannslund fulgt opp dette området ved bruk av Infrakit. Da kan de se i sanntid hvor mye mengde og hvilken fraksjon som er kjørt. Med geofence så blir statistikkene riktige slik vi ønsker dem.

Bildene er også et kapittel for seg. Peab bruker aktivt funksjonen med ortofoto i Infrakit.

«Vi flyr én gang i måneden og lager nye ortofoto. Oppdaterte ortofoto gir et godt grunnlag for beslutninger og brukes i daglige møter. Formenn, UEer og andre kan blant annet gjøre enkle målsettinger selv og orientere seg selv i felt via app».

ortofoto
ortofoto

Han blir litt usikker når vi spør om hvor mye tid de eventuelt sparer på å bruke Infrakit. Det er litt vanskelig å konkretisere.

«Det er klart at hvis man må jobbe med 5 ulike systemer, vil det øke muligheten for feil. Om det ikke tok fem ganger så lang tid, tok det i hvert fall mye lenger tid på gamlemåten. Man sparer absolutt tid».

Peab jobber også med å implementere geometriske kontroll i Infrakit. Da kan maskiner måle inn utført arbeid og dette sammenlignes automatisk med modellene/BIM. Geometrisk kontroll vises veldig illustrativt i et kart i Infrakit automatisk. På denne måten kan dette gjengi kvaliteten på den bygde veien. Her ligger det fortsatt et potensial som ikke er fullt utnyttet.

Avslutningsvis sier Frimannslund at de er svært fornøyde med oppfølgingen fra Infrakit. Oppstår det noen problemer, får de alltid raske svar.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo