Prosjektrapport Ottar Augedal

Prosjektrapport Ottar Augedal

Maskinentreprenør Ottar Augdal er lokalisert i Trondheim og har over 50 års erfaring med å levere anleggstjenester til det offentlige og private i nærmiljøet.

Infrakit har vært med på å gjøre arbeidshverdagen mer effektiv

De seneste årene har firmaet benyttet Infrakit i alle sine prosjekter—inkludert utbyggingen av Jonsvannsveien på Moholt, som ble ferdigstilt i 2019.

Veien ble utvidet til to kjørefelter, og det tilrettelegges for Metrobuss, som skal sikre god fremkommelighet i kollektivtransport, og bidra til målsetningen om nullvekst i biltrafikken i Trondheim.

Dette inkluderte også bygging av nye gang- og sykkelveier, to metrobusstasjoner, to holdeplasser for annen trafikk, og nytt vann- og avløpsanlegg i deler av veien.

Anleggsleder Arne Marius Utne forteller at bruk av Infrakit har medført tydelige økonomiske og tidsmessige besparinger.

Med tidligere manuelle og papirbaserte løsninger var det regelmessige tidsrom på alt fra to timer til en hel dag som gikk med til venting og koordinering under byggingen.

Disse intervallene har nå blitt kuttet ned og effektivisert fordi alle ser nøyaktig hva som skal gjøres til enhver tid, uten forsinkelser.

Heller enn å ’slanke staben’ får staben mer å gjøre, mindre venting, og mer tid på de mest relevante arbeidsoppgavene. De slipper å vente på en tredjepart eller lure på hva de skal gjøre, sier Arne.

Han mener det er svært praktisk at man kan legge inn bilder av hvert steg i prosessen, og at generell kontroll på løpende dokumentasjon gjør ting enklere og mer effektivt.

Med Infrakit gjøres modeller, kart, snitt og profiler tilgjengelig ute i felt. Siden Infrakit kan høste all info automatisk, kan anleggsledelse se fremdrift og kvalitet i en nettleser.  

Skybasert og brukervennlig

Appen er en skybasert internettplattform, så man trenger ingen installasjon.

I tillegg står Infrakit som eneste BIM-løsning i verden som har integrasjon med alle anleggsmaskinerTverrfaglige modeller sendes ut til maskiner, og dokumentasjon høstes automatisk.

Arne forteller også at det har vært overraskende enkelt å ta kontakt med Infrakit når det er noe man lurer på eller vil gi tilbakemelding om. Infrakit har en kultur som sikrer rask og personlig service med jevnlige oppdateringer.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo