Utbedring av motorvei 4 mellom Kello-Räinänperä, Oulu og Ii

“Fordelene med Infrakit kommer tydelig frem når det blir brukt fra planleggingsfasen til ferdigstillelse”, sier Olli Planting, utviklingssjef i Destia

Utbedring av motorvei 4 mellom Kello-Räinänperä, Oulu og Ii

Utbedringene og planene

Oppgraderingen av motortrafikkvei 4 var det første “Plan and Implement” prosjektet i Finland. Et “Plan and Implement” prosjekt består av en utviklingsfase og en valgfri implementeringsfase. I utviklingsfasen jobber byggherre og entreprenør godt sammen for å utvikle det prosjekterte sluttresultatet. Levetiden til konstruksjonene og risikoanalyser tas med i betraktning under planleggingen. I slutten av utviklingsfasen leverer entreprenøren sine data og den foreløpige fremdriftsplanen til byggherren.

Arbeidet med å utbedre motortrafikkvei 4  starter i enden på motortrafikkvei 4 i Korvala og ender opp 500 meter nord for motortrafikkvei 847 i Haukiputaantie. Strekningen er på 18 kilometer.

Prosjektet innebærer:

-7.7 kilometer motortrafikkvei er oppgradert til motorvei

-9.5 kilometer motortrafikkvei er oppgradert med forbikjøringsfelt

-9  på- og avkjørsler er utbedret

-ca 2 kilometer privat vei utbedret

-13 bruer

-1.2 kilometer med støyskjerming

-ca 9.2 kilometer med midtdeler

Bruken av Infrakit i prosjektet

Destia, som er hovedentreprenør for prosjektet, benyttet Infrakit i gjennomføringen. Olli Planting, utviklingssjefen i Destia, forklarer hvorfor de ønsket å bruke Infrakit og fordelene med avgjørelsen.

“Det å bruke Infrakit i våre prosjekt var allerede en innarbeidet metode fra tidligere prosjekt og vi visste om fordelene som tjenesten Infrakit OFFICE™ kunne tilby sammen med applikasjonen Infrakit FIELD™. De mest essensielle fordelene ved bruk av Infrakit er automatisering av maskinparken og ha god oversikt over aktiviteter og fremdrift i prosjektet. Dette prosjektet er ikke veldig ulikt tidligere prosjekter og vi har gjort alt på samme måten som vi pleier”.

Vil du anbefale Infrakit til andre med lignende prosjekter?

“Ja. Fordelene med Infrakit kommer tydelig frem når det blir brukt fra planleggingsfasen til ferdigstillelse. Jeg tror Infrakit også egner seg godt for drift og vedlikehold så fordelene med Infrakit i denne fasen bør undersøkes nøyere”, konkluderer Olli Planting.

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo