Veidekke — E6 Arnkvern

Veidekke — E6 Arnkvern

De siste tre årene har det foregått utbygging av 25 kilometer motorveg på Arnkvern ved Moelv. Dette er et milliardprosjekt som nå er i sluttfasen. Vi har snakket med Terje Glad og Jan Steinar Stein for å høre hvordan bruken av Infrakit har hjulpet dem underveis.

Terje, som er BIM Manager i prosjektet, sier at Infrakit gir et felles produksjonsgrunnlag for maskiner, utstyr og folk. Det blir lettere å sende ut informasjon til de som er ute i felt, og samtidig ha god kontroll. Alle maskiner har GPS-posisjon, som gir en grad av oversikt man tradisjonelt ikke har hatt, forteller han.

Hvordan vil du si at det er en fordel?

«På et såpass stort prosjekt som vi har er det både mange maskiner og folk, men også et geografisk stort område. Da får man ekstra god kontroll. Det beste er at vi har den oversikten over maskinene, og at vi har mulighet til å enkelt sende ut data og sørge for at alle jobber på riktig grunnlag. Det er den største fordelen.»

Terje nevner også nytten av Infrakit for å innhente, lagre og ha oversikt over dokumentasjon, med bilder og kart i samme system.

«Om vi oppdager et avvik, en feil eller en mangel, kan vi enkelt ta et bilde og ha det på riktig plass i kartet, slik at den som har jobbet på området kan få opp bildet på mobilen sin eller nettbrettet.»  

Både disse grunnleggende funksjonene og muligheten for dronefoto gir stor gevinst i både tid og penger, sier Terje. «Vi unngår daglig masse feil ved at vi er trygg på at maskinene har riktig grunnlag.»

«Det som er veldig positivt med Infrakit er at vi har en god dialog med dem. Det er en vanvittig forbedring i programmet ifra vi startet frem til nå. Vi kommer ofte med ønsker om forbedringer eller nye funksjoner, og det blir fortløpende utviklet og implementert. Det blir bedre og bedre for hver dag», fortsetter han.

«Det viktigste med Infrakit er at det er veldig enkelt å bruke. Du kan legge inn masse ulike typer data, og den visualiserer informasjonen på en god måte.»

Jan Steinar er stikningsleder i prosjektet, og har vært en av hovedbrukene av Infrakit (og første i Veidekke). Som stikningsleder er han med på å lage data som sendes ut til maskiner og stikkere. Han bekrefter det Terje forteller:

«Det har hjulpet oss å slippe å bruke mange forskjellige systemer for å sende ut data til maskinene», sier Jan Steinar. «Alle maskinstyringssystemer har sine nettløsninger. Men når vi bruker Infrakit samler vi de aller fleste.»

Hvordan vil du si at Infrakit funker i samarbeid med ulike deler av prosjektet?

«Det fungerer godt. Vi kan legge ut alle modeller som maskinene får, så da kan alle fra anleggsledere til grunnarbeidere osv. se modellene, se hvor vi har stikningsdata, se hvor vi har gjort innmålinger etc.»  En ser hvor maskinene er når f.eks en maskinfører ringer med noen spørsmål, da reduseres tidsforbruk på å gi svar. En ser hvilken maskiner som er pålogget og hvem som har mottatt siste data.

Nå har dere vel tatt i bruk dronefoto også?

«Ja, vi lager ortofoto 3-4 ganger i året. Det er veldig fint for å se hva som har blitt gjort. Vi filmer også anlegget med drone hver uke. Det brukes veldig mye i møter og til planlegging. Vi får se hva som er gjort og hva som skal gjøres.»

«Nå har vi oppdaterte dronebilder og kan f.eks. se tilbake på hvordan det så ut i 2018. Det er et utrolig viktig verktøy. Infrakit har vært veldig lydhøre for våre ønsker, og vi har fått veldig mange forbedringer implementert. Det er et veldig godt verktøy.»

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo