Vestre vei av Marthinsen & Duvholt

Vestre vei av Marthinsen & Duvholt

Siden Mars i år har det pågått utbygging av vei, gangvei og VA (vann og avløp) på Vestre Vei på Nesøya utenfor Oslo.

Henrik Bertelsson har ledet utbyggingen, og forteller at det er første gang han og teamet hans bruker Infrakit som prosjekthotell også under prosjekteringsfasen.

Anders Tiltnes er VDC-sertifisert geomatiker i Infrakit AS og er imponert over det Marthinsen & Duvholt og Asker Kommune har fått til sammen: “De har valgt å ha en åpenhet der all prosjektering og dokumentasjon er delt på felles skybasert BIM prosjektplattform. Å koble BIM sammen med faktisk produksjon og fremdrift er noe andre prosjekter bruker mange årsverk i konsulenttjenester for å forsøke få til. Her har Marthinsen & Duvholt og Asker Kommune klart det helt selv.”

Henrik utdyper:

“Det er veldig enkelt å dele ut rettigheter i Infrakit. Lett å styre og holde orden på hva både prosjektledere og gutta ute i felt gjør. Vi fikk direkte og personlig opplæring av Infrakit, og alle vet akkurat hva de skal gjøre.”

Videre forteller han at det er første gang han har brukt prosjekthotell som bruker kart som bakgrunn:

“Tegninger og bildedokumentasjon blir referert direkte til hvor de er og hvilken mappe de skal i. Det at arbeiderne kan ta bilder ute, som automatisk blir georeferert og mappet, gjør at vi enkelt kan søke opp bilder tatt av den og den personen, fra den og den datoen.

Tilbakemeldingene de får fra kommunen er at det funker veldig bra, sier Henrik.

Alt ligger delt utifra hvor det skal brukes, inkludert maskiner og utstyr. Infrakit er et veldig godt system, og vi er veldig fornøyd med servicen vi har fått av dem.’

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo