Vt6 Taavetti-Lappeenranta, bygging av motorvei med Infrakit

“Det beste med Infrakit er at det er enkelt å lære seg og bruke” sier Harri Taina, stikningsleder i Skanska

Vt6 Taavetti-Lappeenranta, bygging av motorvei med Infrakit

Bygging av ny motorvei til 776 millioner kroner med Infrakit ble ferdigstilt før tiden og uten kostnadsoverskridelser

Om prosjektet

Motorvei 6, Taavetti-Lappeenranta (VT 6 TaaLa), er hovedfartsåren i Sør Karelia. Den 29 km lange strekningen ble prosjekter som firefelts motorvei, 12 km ble bygget i jomfruelig terreng og det totale budsjettet lød på 776 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt før tiden i August 2017 og Infrakit ble brukt som plattform for å oppnå god samhandling og åpenhet mellom de forskjellige parter.

BIM-modeller ble brukt i byggingen og “as-built” data fra prosjektet som innmålinger, kvalitetskontroller, dokumentasjon og bilder ble i sanntid lastet opp til Infrakit.

Harri Taina var stikningsleder for prosjektet og den mest aktive brukeren av Infrakit. Taina har tilegnet seg masse erfaring om bruken av Infrakit og har fungert som stikningsleder på mange vellykkede motorvei prosjekter.

Infrakit i TaaLa prosjektet

Modellene og “as-built” data ble automatisk oppdatert på Infrakit og ble enkelt tilgjengelig for byggherre, ledere, konsulenter, formenn og underentreprenører.

Infrakit gjør det mulig å behandle innmålingsdata og ha oversikt over forskjellige maskinstyringssystem som Leica, Trimble og Novatron, for å nevne noen. All data er tilgjengelige for alle folk og maskiner tilknyttet prosjektet i sanntid.

I gjennomføringen av prosjektet ble all dokumentasjon samlet på Infrakit, inkludert georefererte bilder. Den enkle måten å behandle bilder på gjorde det enkelt for f.eks entreprenørene som jobbet med vedlikehold å dokumentere sine arbeider.

 

VT6 er hovedfartsåren i Sør Karelia og den ble utvidet til firefelts motorvei. Prosjektet ble gjennomført med Infrakit BIM Cloud


Brukerne av Infrakit

Infrakit ble brukt til å ha oversikt over fremdriften. Infrakit gjør det mulig å ha oversikt over maskinene i prosjektet i sanntid, samt innmålinger fra maskiner og bilder tatt av ledere, formenn og andre ute på anlegget.

Infrakit ble aktivt brukt av formenn. Formennene brukte GNSS mottakere koblet opp mot Infrakit FIELD™ app på et nettbrett. Med dette “felt kittet” kan formenn enkelt foreta innmålinger med centimeters nøyaktighet som lagres automatisk på Infrakit. Bruken av GNSS mottaker koblet til FIELD™ appen har vært til stort hjelp i deres arbeidsdag. Før Infrakit ble landmålere hele tiden spurt om å ta små innmålinger for formenn og de måtte legge sine arbeidsoppgaver til side.

Formennene ble også nødt til å gå sammen med landmåleren når traseer skulle måles inn. Nå kan formennene gå ut alene med GNSS mottakeren og nettbrettet for å måle inn traseer basert på data samlet på Infrakit.

De prosjekterte modellene bygges i henhold til kravene som er definert. Formenn har alltid tilgang til siste oppdaterte versjon av modeller på Infrakit. Infrakit automatiserer dataflyten på anlegget og gjør det enkelt for folk og maskiner å hele tiden ha oppdaterte modeller. Infrakit forenkler kvalitetssikring av prosjekterte modeller og hjelper til med å ha full kontroll på data, noe som fører til god kommunikasjon og ledelse.

Konsulentene brukte også Infrakit og fant det nyttig å kunne jobbe litt ute i felt ved hjelp av et 8″ nettbrett og FIELD™ appen. Byggherre brukte også iPad ute på anlegget med den mobilvennlige versjonen av Infrakit for å kunne se sin egen posisjon oppå modellene og de kunne ta tverrsnitt hvor som helst på anlegget.

Maskinene trenger ikke lenger å vente på BIM modellene. Infrakit LINK™ fungerer med de fleste maskinstyringssystemene og sender oppdaterte modeller ut til riktig maskin. Innmålinger kan utføres av maskinsjåførene og de blir umiddelbart tilgjengelige på Infrakit OFFICE™ og FIELD™.

De ansvarlige for logistikken ville også bruke FIELD™ appen for å kunne avgjøre hvor på anlegget de kunne plassere lasten. Forskjellige underentreprenører tok imot, delte og leverte effektivt data ved hjelp av Infrakit. Entreprenøren som la asfalt (Skanska Asfaltti Oy) brukte også Infrakit for å motta modeller og dokumentere arbeider.

Harri Taina har Infrakit på skjermen hele arbeidsdagen for å administrere prosjektet i sanntid

Fordeler ved bruk av Infrakit

“Det beste med Infrakit er at det er enkelt å lære seg og bruke” sier Harri Taina

Taina kom med idèer til utvikling av Infrakit og er fornøyd med at flere av de ble virkelighet gjennom arbeidet med prosjektet.

Infrakit muliggjorde effektiv data utnyttelse og samling av data i gjennomføringen av prosjektet. Infrakit fungerte som et eletronisk overtagelsesverktøy når all data skulle leveres som sluttdokumentasjon ved prosjektslutt.


Bruk av Infrakit i fremtiden

Harri Taina sier han vil fortsette med å bruke Infrakit: “Jeg kan ikke se for meg noen andre alternativer”. Nå har han samme rolle i Lahti, på Letke anlegget.

Publisert 15.05.2018

Bestill en demo-økt

Se hvordan Infrakit kobler hele driften av anleggsprosjektet ditt sammen, og gir ekstra verdi til alle deler av virksomheten din.

Bestill en demo