Sluttdokumentasjon, digital overlevering av materialer og Infrakit BIM Cloud

Sluttdokumentasjon, digital overlevering av materialer og Infrakit BIM Cloud

Fordelene med digital overlevering av sluttdokumentasjon

“Digital handover material” skrevet av det Finske Trafikkverket i 2017. 

Etter hvert som anleggsbransjen blir digitalisert så er det snakk om at sluttdokumentasjonen også bør kunne forenkles. Digital overlevering av modeller og annen dokumentasjon gjør livet til både entreprenører og byggherrer betraktelig enklere. 

En av grunnen er at man slipper produsere tonnevis med profiler, tabeller med geometrisk kontroll og innmålinger uten system og sjekklister. En annen grunn er at sluttdokumentasjonen raskere og enklere kan leveres av entreprenør og sjekkes av byggherre. På den måten blir økonomien i prosjektet mer oversiktig. 

Tredje grunn er at det åpner seg muligheten for å levere i en annen skytjeneste enn eRoom, som på mange måter har vært helt utdatert i flere år allerede.

Suntio’s rapport gjør bransjen bedre. 

En av de viktigste artiklene skrevet på området rundt BIM og sluttdokumentasjon i anleggsbranener muligens rapporten: “Digital Handover Material” skrevet av Ville Suntio and Anna Partiainen i Destia.

Rapporten er publisert i en studie-serie fra det Finske TrafikkverketRapporten beskriver hvordan digital sluttdokumentasjon er samlet/levert med Infrakit BIM Cloud på prosjektet Highway 8 Luostarinkylä.

Arbeidsgruppen i prosjektet er kompetente med bl.a. Kari Partiainen and Tiina Perttula (nå Rambøll) fra det Finske Trafikkverket of Petteri Salviainen fra Novatron. 

Les hele rapporten i linken under:https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-15_digitaalinen_luovutusaineisto_web.pdf

www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2017-15_digitaalinen_luovutusaineisto_web.pdf