Infrakit BASIC

Fyll i nedan för att beställa

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka en demosession

Upptäck hur Infrakit kopplar samman alla funktioner i ditt infraprojekt och ger värde åt varje del av din verksamhet. Boka en demo med Toni

Funktion Basic Pro
Visuell informationshantering (kartor, modeller, dokument och bilder)
2D-karta och ortofoto
Positionering av anläggningsmaskiner och utrustning
PDF-rapporter (t.ex. checklistor, riskanalyser, extern miljö, brunnskort etc.)
3D-vyer
Sparade vyer
tvärsektion, fri tvärsektion och längdsektion
As-built rapportering i tvärsektioner, karta och 3D-vy
As-built hantering (inmätningsdata)
Maskiner
Masstransport
Volymer
Framdrift