Produkt

Infrakit – Cloud for infra projects

Infrakit ansluter projektdeltagare till ett gemensamt informationshanteringssystem. Med hjälp av öppna format och molnteknik förbättras informationsflödet och möjliggör samarbete för alla intressenter i byggprojekt. Infrakit har intuitiv visuell tillämpning för att få åtkomst till all din information i kartan eller i automatiserade rapporter. Detta säkerställer att hela ditt team arbetar för gemensamma mål och har aktuell information lätt i sina händer – även när du är mobil. 

Startdata & budgivning  

I budfasen kan du använda ritningar tillsammans med din position i Infrakit FIELD mobilapp. Dokumentera befintliga förhållanden med fotoverktyget. Få tillgång till PDF-filer och fyll i dina skyddsrondsprotokoll, riskbedömningar eller något du behöver digitalisera direkt i fält. Lättöverskådlig visualisering uppnås genom att använda  ortofoton och punktmoln. 

Projektering 

I projekteringsfasen hjälper Infrakit dig att samordna  olika projekteringsdiscipliner. Kraftfull 3D-visualisering kombinerar uppgifter om byggnadsinformationsmodellering (BIM) och geografisk informationssystem (GIS) sömlöst i webbläsaren. Kontrollera modeller med inbyggt modellkontrollverktyg och tvärsnittsverktyg. Genom att använda Infrakit får alla inblandade i projektet ett verktyg för att följa hur planen framskrider! 

Byggfasen

Infrakits fulla kraft frigörs i byggfasen. Infrakit ansluter team med mobila enheter, mätutrustning och maskinguidning för många leverantörer. Infrakit uppdaterar de planerade modellerna för fältteamet och inkluderar mätdata för realtidsuppföljning och kvalitetsövervakning. Maskinanvändningsdata och övervakning av mass-transporter, tillsammans med volym och schemaläggning, ökar arbetsplatsens effektivitet till max! 

Beställare och byggledare 

Beställare gynnas av Infrakit eftersom projekten blir färdiga i tid och enligt budget. Kvaliteten förbättras på grund av automatiserad realtidsuppföljning som möjliggör full digital transparens ända fram till maskinens redskap. Förbättrat arbetsflöde, där arbete utförs av mhja3D-modeller, reducerar dubbelarbete och stillestånd drastiskt. Bidrar också till mindre koldioxidutsläpp i projekt

Fördelar

Infrakit Cloud låter dig enkelt övervaka och hantera hela ditt projekt. Med Infrakit finns information om projektet tillgänglig för alla inblandade realtid. Alla inblandade i projektet kan både ta del av och enkelt bidra med data. Det här innovativa tillvägagångssättet resulterar i snabbare färdigställande samtidigt som kvaliteten säkras med färre fel. Här finns stora kostnadsbesparingar att hämta.

Du vet vad som händer på din arbetsplats i realtid

Projekten färdigställs med högre kvalitet och inom tidsram

Intelligent projektdata för din användning nu och för framtiden – för alla inblandade på alla enheter