EVENTS: BAUMA | 8.-14.4.2019 Position 2030 | 19-20 mars 2019 European BIM Summit | 11.-12.4.2019

Referenser

Pilotprojekt Pori stad

”Jag rekommenderar alla som arbetar med infrastrukturprojekt för att bekanta sig med Infrakit. Jag vill säga att tjänsten fungerar för alla projekt som har en kostnadsram från 200 000 kronor uppåt. Det kommer att effektivisera kvalitetskontrollen och förbättra projektöversikten, vilket gör drift och underhåll enklare för eftervärlden, säger Olli-Pekka Ihalainen.

view-study

FALL: Esbo stad – Tammitie huvudgata

”I inmätt dokumentation på Infrakit kunde jag se, och fortfarande kan, vad som har dokumenterats och i vilken takt vi utvecklas. Förvaltningen fann denna funktion mycket hjälpsam som vi, beställare. ”
– Jari Kainuvaara, BIM-chef, Esbo stad Utgångspunkt: Esbo

view-study

E6 Arnkvern-Moelv road construction project in Norway (engelska)

“The company Infrakit has listened to our needs are and tried to fulfill them. Infrakit has become an important aid in our working day”, Jan Steinar Stein summarizes.

view-study
Ydalir Infrakit

Case: Ydalir -City of the Future in Elverum, Norway (engelska)

”We would recommend infrakit as a part of the solution, when going in to these kinds of project. You get a good platform to exchange data with machine control, and a platform to visualize where you have gotten the quality reports”, says Knut Erik Neset.

view-study