EVENTS: Geo Business London | 21-22 May | |

Referenser

Fall: Ydalir-Framtiden i Elverum, Norge

”Vi rekommenderar infrakit som en del av lösningen när vi går in i denna typ av projekt. Du får en bra plattform för att utbyta data med maskinstyrning och en plattform för att visualisera var du har fått kvalitetsrapporterna ”, säger Knut Erik Neset

view-study
Ydalir Infrakit

Pilotprojekt Pori stad

”Jag rekommenderar alla som arbetar med infrastrukturprojekt för att bekanta sig med Infrakit. Jag vill säga att tjänsten fungerar för alla projekt som har en kostnadsram från 200 000 kronor uppåt. Det kommer att effektivisera kvalitetskontrollen och förbättra projektöversikten, vilket gör drift och underhåll enklare för eftervärlden, säger Olli-Pekka Ihalainen.

view-study

FALL: Esbo stad – Tammitie huvudgata

”I inmätt dokumentation på Infrakit kunde jag se, och fortfarande kan, vad som har dokumenterats och i vilken takt vi utvecklas. Förvaltningen fann denna funktion mycket hjälpsam som vi, beställare. ”
– Jari Kainuvaara, BIM-chef, Esbo stad Utgångspunkt: Esbo

view-study

E6 Arnkvern-Moelv road construction project in Norway (engelska)

“The company Infrakit has listened to our needs are and tried to fulfill them. Infrakit has become an important aid in our working day”, Jan Steinar Stein summarizes.

view-study

Case: Ydalir -City of the Future in Elverum, Norway (engelska)

”We would recommend infrakit as a part of the solution, when going in to these kinds of project. You get a good platform to exchange data with machine control, and a platform to visualize where you have gotten the quality reports”, says Knut Erik Neset.

view-study
Ydalir Infrakit