Referenser

Roald Madsen AS

Roald Madsen AS är ett mångsidigt maskinentreprenörföretag som startade 1974. Sedan dess har företaget vuxit och i dagsläget har bolaget cirka 90 anställda som har hög kompetens och lång erfarenhet av branschen. Firman är verksam i hela norra Norge och såväl internationella som nationella och kommunala kunder. Några av företagets pågående projekt omfattar arbete på […]

View study

Dura Vermeer anlägger ny asfalt i Hoofddorp tack vare marXact och Infrakit

Precis som stenarna i din trädgård, behöver trottoarerna i ditt grannskap också underhållas. Det här är storskaliga underhållsprojekt som involverar en stor mängd stenar, data och ansvar. Under de kommande två åren kommer Dura Vermeer arbeta med att asfaltera ett helt bostadsområde i Hoofddorp, Graan voor Visch. Till detta använder de en unik kombination av […]

View study

Fyra år med Infrakit för Risa

Risa grundades i Nærbø 1948 och är i dag en av Norges största anläggningsentreprenörer. Det privatägda företaget har fokus på HMS, kunder, kvalitet och kompetens, och företaget har i dagsläget cirka 500 anställda.Risa har en rad projekt inom anläggning, drift, underhåll och anläggningstjänster, och företaget tar sig an uppdrag i hela landet.Risa har bland annat […]

View study

Sundström förbättrar riksväg 8 mellan Vassor och Ölis

Sundströms vägprojekt på riksväg 8 mellan Vassor och Ölis har framskridit snabbare än planerat. Arbetet inleddes i oktober 2020 och beräknas bli färdigt upp till 12 månader i förtid, under oktober 2021. Den sex kilometer långa vägen mellan Vassor och Ölis byggs om fullständigt. Läs mer om projektets aktuella situation på Sundströms webbplats (på finska). […]

View study

Yrkeshögskolan Innlandet lär studenterna använda Infrakit

Yrkeshögskolan Innlandet är Norges största offentliga yrkesskola med cirka 1500 elever. Yrkeshögskolan har det största utbildningsutbudet av alla yrkesskolor på Østlandet. Några av inriktningarna som skolan erbjuder är bygg, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och anläggning. Under anläggning faller ämnen som exempelvis geomatik, BIM för anläggning, anbud och kalkylering, projektledning och 3D-modellering. Yrkeshögskolan Innlandet erbjuder en yrkesbaserad utbildning […]

View study

Statens vegvesen bygger ny E16 Eggemoen – Olum

Norska Vegvesenet är en omfattande förvaltning, vilket innebär att de arbetar för att skapa smarta och sammanhängande transportsystem som gynnar samhälle, invånare och miljö. I skrivande stund arbetar Statens vegvesen med den nya sträckningen av E16 Eggemoen – Olum. Den nuvarande sträckningen Eggemoen – Jevnaker – Olum ska ersättas eftersom den är kraftigt olycksdrabbad och har behov av ombyggnad. Mellan 2004 […]

View study

Statens vegvesen bygger nya E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen ansvarar för att underhålla riks- och europavägarna i Norge. Myndigheten har tre roller – byggherre, myndighet och fackorganisation – i arbetet med att förvalta väginfrastrukturen i Norge.

View study

NCC – Bergens spårväg

NCC är ett av norra Europas ledande företag inom konstruktion, infrastruktur och fastighetsutveckling. Koncernen har ca. 15 500 anställda och en årlig omsättning på 54 miljarder kronor (2019).  NCC arbetar för närvarande med sitt elfte uppdrag för Bergens spårväg. Uppdraget, som har fått namnet ”D14 Mindemyren”, har en total budget på 800 miljoner norska kronor […]

View study
Bybane i Bergen

Infrakit tjänsteutvecklingsprojekt – Vanda stad

Infrakits utvecklingsprojekt med Vanda stad tog sin början med deras önskan att främja digitaliseringen av infrakonstruktionen på en praktisk nivå. Vehkalas pilotprojekt använder Infrakit som en byggplattform för att ansluta alla partners.  Vandas mål för projektet är framgångsrik leverans och hantering av projektet, kvalitets- och dokumentationsutveckling, skapa nya sätt att arbeta för alla roller och […]

View study

Infrakit en del av Tammerfors spårvägsprojekt

Startpunkt En spårväg byggs i Tammerfors för att underlätta vardagslivet i staden och möjliggöra tillväxt och utveckling. Spårvägen är konstruerad för att betjäna de mest trafikerade delarna av kollektivtrafiksystemet och för att hjälpa tillväxten i stadsområdet. Tammerfors växer med över 2 000 nya invånare varje år och en spårväg är en effektiv och kostnadseffektiv kollektivtrafiklösning […]

View study

Bangs Oppmåling AS

Einar Gladhaug berömmer Infrakit som en samarbetsplattform för olika yrkesgrupper som är involverade i väg- och vatten- och avloppsprojekt. Einar var tidigare sektionschef vid norska vägförvaltningen och nu VD för Bangs Oppmåling AS.  Vi pratade med VD Einar Gladhaug om hans erfarenheter med Infrakit. Gladhaug har en magisterexamen i geomatik från Ås universitet och har tidigare arbetat som sektionschef […]

View study
Einar Gladhaug

Infrakit deltar i anläggningen av Spårjokern

Spårjokern är en 25 kilometer lång järnvägsförbindelse mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Helsingfors och Esbos stadsfullmäktige godkände år 2016 en projektplan som utgjorde grunden för planeringen och påbörjandet av projektet för anläggning av Spårjokern i juni 2019. Busslinje 550, som löper längs samma sträcka, är den livligast trafikerade linjen i Helsingforsregionen, […]

View study

Sienikuja Street Project i Oulu, planerarens perspektiv

”Infrakit fungerar bra för att stödja planering och konstruktion, förbättra transparens, kvalitet och interaktion i dessa faser. Fördelarna med Infrakit betonas ju mer det tas som en del av projektets livscykel. ”

Olli Planting, huvuddesigner och BIM-koordinator i Sienikuja gataprojekt (Destia Oy)

View study

CASE: Staden Hyvinkää – Första steget i Hangonsilta-projektet

“Progressionsprojektets framsteg var verkligen effektiva genom Infrakit molntjänsten”, säger Jouni Mattsson från Hyvinkää.

View study

Fall: Ydalir-Framtiden i Elverum, Norge

“Vi rekommenderar infrakit som en del av lösningen när vi går in i denna typ av projekt. Du får en bra plattform för att utbyta data med maskinstyrning och en plattform för att visualisera var du har fått kvalitetsrapporterna “, säger Knut Erik Neset

View study
Ydalir Infrakit

Pilotprojekt Pori stad

“Jag rekommenderar alla som arbetar med infrastrukturprojekt för att bekanta sig med Infrakit. Jag vill säga att tjänsten fungerar för alla projekt som har en kostnadsram från 200 000 kronor uppåt. Det kommer att effektivisera kvalitetskontrollen och förbättra projektöversikten, vilket gör drift och underhåll enklare för eftervärlden, säger Olli-Pekka Ihalainen.

View study

FALL: Esbo stad – Tammitie huvudgata

“I inmätt dokumentation på Infrakit kunde jag se, och fortfarande kan, vad som har dokumenterats och i vilken takt vi utvecklas. Förvaltningen fann denna funktion mycket hjälpsam som vi, beställare. ”
– Jari Kainuvaara, BIM-chef, Esbo stad Utgångspunkt: Esbo

View study

E6 Arnkvern-Moelv road construction project in Norway (engelska)

“The company Infrakit has listened to our needs are and tried to fulfill them. Infrakit has become an important aid in our working day”, Jan Steinar Stein summarizes.

View study