FALL: Esbo stad – Tammitie huvudgata

“I inmätt dokumentation på Infrakit kunde jag se, och fortfarande kan, vad som har dokumenterats och i vilken takt vi utvecklas. Förvaltningen fann denna funktion mycket hjälpsam som vi, beställare. ”
– Jari Kainuvaara, BIM-chef, Esbo stad Utgångspunkt: Esbo

FALL: Esbo stad – Tammitie huvudgata

Utgångspunkt

“Innan Infrakit använde vi stakkäppar och flukter: någon syftade från andra sida till en lösflukt,
och då kunde din medarbetare visa hur djupt man skulle schakta.
“berättar Jari Kainuvaara, BIM-chef för Esbo City.

 

Behov:

Esbo City ville gå vidare från traditionellt genomförande (pappershandlingar + stakkäppar) för att utnyttja BIM och förbättra effektiviteten i deras infrastrukturprojekt
med tanke på både tidsplan och kostnader.

 

Lösning:

“Infrakit användes redan från början. Avstämningsmötet hölls med Finnmap Infra, projektören. Vi kom överens om att använda deras projektbank för att utbyta data mellan alla enheter. I grund och botten har varje förman en iPad och varje byggarbetsplats har sin egen iPad också . Ledningen har tillgång till projektbanken och grävmaskinerna har en förenklad vy “, beskriver Kainuvaara.

Fördelar:

Maskiner i arbete
“Ur projektägarens synvinkel är Infrakits mest största fördel att byggprojektet blir transparant – som byggd information visar tydligt hur varje fas har implementerats”, berömmer Kainuvaara. “I Esbo går verksamheten snabbare och beställaren ser kostnadsbesparingarna.”

“Att arbeta med BIM och 3D-maskinstyrning är riktigt bra – jag kan lätt se var och hur schakter har gjorts. Det är trevligt att se hur nära vi kommer till det slutliga resultatet och att informationen kan delas. ”

“Samma modeller kan ses i grävmaskinerna. Grävmaskinisten ser i realtid var och hur saker har gjorts och de är mycket glada över det. Maskinisterna har tillgång till mer data och de kan arbeta mer självständigt. Det finns ingen anledning att kolla, undra och fråga någon som ska visa vad de ska göra här näst. Till projektplanering Infrakit är ett utmärkt verktyg för övning och överblick av maskinerna. ”

Alla grävmaskiner är synliga i Infrakit kart vyn.

Skillnad mot traditionella metoder

“Skillnaden kan ses när entreprenören skickar oss geometriska kontroller från varje fas så att vi kan fortsätta med projektet, och modellerna justeras utifrån dokumentation fortlöpande. På Infrakits inmätt-dokumentation karta kan jag se vad som har dokumenterats och i vilken takt vi utvecklas. Platsledningen fann den här funktionen mycket hjälpsam, och även vi beställare. Det här är enligt min mening den största fördelen med Infrakit – automatiska, realtidsuppdateringar av inbyggda data och kartor. Det ger oss förtroende för hur projektet fortskrider smidigt “, beskriver Kainuvaara.

Alla grävmaskiner är synliga i Infrakit kart vyn.
“Om en några data ser konstiga ut, kan jag genast se vad det handlar om. Från Infrakits huvud vy kan jag ändra inställningarna eller modellerna och titta på matrialet om det behövs. Det är briljant enligt min åsikt att jag kan zooma in på kartan, dölja VA och andra lager. Du kan förenkla vyn: till exempel om du vill se var tomtgränsen möter korsningen. Traditionella pappersdokument har en absurd mängd bara svartvita linjer. Nu kan jag skilja lagren baserat på färg och dölja onödiga lager så att endast viktiga lager kvarstår. ”

“När det finns överraskningar, som att fast berg ligger närmare vägytan än väntat så kommer frågan att diskuteras med ledningen, och projektörerna hämtar data från webbplatsen. Eftersom Tammitie är Esbos pilotprojekt vill vi arbeta nära projektörerna. Sedan starten har vi haft en uppgörelse med projektörerna hos Finnmap Infra att alla ändringar automatiskt uppdateras till Infrakit så att vi kan lösa problem så fort som möjligt. På så sätt blir alla jobb enklare. Synkronisering av data mellan projektörerna och oss var mycket bekväm: När jag upptäcker ett fel, ringer jag projektören som uppdaterar data. Enkelt som så. ”

Maskiner i arbete

Skulle du rekommendera Infrakit?

“Ja det skulle jag. Jag hoppas själv att vi även skulle använda Infrakit i framtida projekt. Fördelarna är uppenbara. ”

 

Pilotens syfte var att provköra BIM i byggmiljön såväl som i maskinstyrning och mätning.
Maskinsystem: Leica
Webbplatshanteringsverktyg: Infrakit
Referensstation: SmartNet
Dataöverföringsformat: IM3, dwg, dxf, xyz

Infrakit fallstudie 2016 (undertexter på engelska): youtu.be/jxyPH81Khyg

 

Publicerad  på finska den 15 april 2016