EVENTS: |

Fall: Ydalir-Framtiden i Elverum, Norge

Ydalir är ett nytt område i Elverum som nu är under uppbyggnad och ligger på östra sidan av motorväg 25 i riktning mot Trysil, bara 1 till 2 km från Leiret (Elverum centrum). Det nya distriktet är både urban och lantlig samtidigt. Ydalir kommer att få en ny skola, nytt dagis och cirka 700 bostäder. Under hela utvecklingsperioden uppgår investeringar till cirka 3 till 4 miljarder Nok.

Ydalir Infrakit

Förutsättningar och planer

Knut Erik Nesset, chef för mätning i Gjermundshaug Anlegg (GA) berättar om projektets förutsättningar:
”Vår initiala förutsättning var att starta ett projekt som skulle bygga en helt ny del av Elverums stad.
Våra uppgifter i detta projekt var alla typer av ny infrastruktur, såsom vatten och avlopp , fjärrvärme, elkraft, data/tele, vägar, gångbanor med terrängmodellering och vägbelysning.
Vi har också mark och terrängmodellering för en skola och dagis, ca. 60.000m3 som måste flyttas i det närliggande området för att få området att passa landskapsplaneringen från arkitekterna.
Infrakit skulle testas som den plattform som skulle kunna visualisera alla modeller som var förberedda för maskinstyrning till platscheferna, förmännen och projektledaren.
Vi ville också prova masshantering för att spåra var massor som transporterades, bland annat genom att använda den för att visa uppmätta punkter till alla i Gjermundshaug som är involverade i projektet.
Vi använder också infrakit som plattform för att visa och spara kvalitetskontrollrapporter till samma personer. I infrakit markeras de pdf-rapporter som genereras av Smartdok i projektets kartvy på rätt geografisk position. ”

Ydalir

Lösning och fördelarna med Infrakit

”Infrakit blev en del av denna lösning efter flera demonstrationer av Anders Tiltnes från Infrakit, och vi såg att detta var en plattform som skulle passa den här typen av projekt bra. Efter detta har vi implementerat infrakit med framgång i ett par vägprojekt.
Fördelarna är:
– Flera personer kan kontrollera att de modeller vi jobbar på är den senaste.
– Fler personer är tillgängliga för att se att vi får allt uppmätt.
– Mer och bättre spårning av var massor har lastats och tippats.
– Det är enklare att kontrollera att kvalitetsrapporter har gjorts för de delar av projektet som slutförs.
– Det är enklare att få projektpersonal och chefer att få reda på om de har all den information de behöver eller inte. ”

Använda Infrakit i framtiden

”Vi rekommenderar infrakit som en del av lösningen när vi går in i denna typ av projekt. Du får en bra plattform för att utbyta data med maskinstyrning och en plattform för att visualisera var du har fått kvalitetsrapporterna ”, säger Knut Erik Neset.

Titta på en video av projektet.

 

Publicerad 27.2.2019